Zaproszenie do zgłaszania kandydatek do tytułu Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2024

Inicjatywa honorowania wyjątkowych kobiet na Warmii i Mazurach liczy już sobie ponad ćwierć wieku.

Jak co roku zwracamy się do samorządów, organizacji pozarządowych i mediów regionalnych z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego z prośbą o wskazanie kandydatek do tego tytułu pań wyróżniających się aktywnością w różnych dziedzinach życia, od kultury po biznes i naukę, pań które warto wyróżnić za to, co osiągnęły dzięki talentom i pracy na rzecz swojego otoczenia i całej otaczającej nas rzeczywistości.

Wyłonione laureatki zostaną uhonorowane podczas 26. Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur, która odbędzie się 7 marca 2024 w Lidzbarku Warmińskim.

Zgłoszenie kandydatki do tego tytułu powinno zawierać następujące dane:

  1. Imię i nazwisko kandydatki;
  2. Funkcja, stanowisko, firma;
  3. Kontakt (miejscowość, telefon, e-mail);
  4. Opis działalności i uzasadnienie zgłoszenia do konkursu (od 1500 do 3000 znaków);
  5. Zdjęcie kandydatki;
  6. kontakt do osoby zgłaszającej (instytucja/organizacja, telefon, e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lutego 2024 r. elektronicznie na e-mail: biuro@fundacjamwm.pl lub e.domaradzka@o2.pl.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w pliku edytowalnym WORD lub innym.

Inicjatorką i organizatorką Wyborów i Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur jest od początku Ewa Domaradzka-Ziarek, prezeska Fundacji „Moda na Warmię i Mazury”

Kontakt: kom. 664 787 989, e.domaradzka@o2.pl

Facebook: Wybory Kobiet Sukcesu Regionów Polski

You Tube: Kobiety Sukcesu Regionów Polski

www.fundacjamwm.pl

A oto wspomnienia z ubiegłorocznej jubileuszowej Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur 2023