Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2024

15 lutego zebrała się kapituła 25. edycji Wyborów Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur.Zgodnie z tradycją, spośród zgłaszanych przez różne gremia kandydatek, wybrała została Złotą Dziesiątka pań wyróżniających się na Warmii i Mazurach szczególną aktywnością w różnych dziedzinach życia, od kultury po biznes i naukę.

Oto Złota Dziesiątka Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur 2024:

 1. Siostra Arkadia Małgorzata Napiórkowska – dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku;
 2. Joanna Alicja Wojtkiewicz – naukowczyni na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM;
 3. Katarzyna Panicz – trenerka śpiewu, pedagog, właścicielka Studia Artystycznego „Szalone” i „Szalone Małolaty”;
 4. Agnieszka Anna Kurczewska – Wójt Gminy Piecki;
 5. Sylwia Ossowska – przedsiębiorczyni i innowatorka, właścicielka firmy Sun Invest House w branży Odnawialnych Źródeł Energii, buduje ekologiczne domy;
 6. Mirosława Pieńkos – tłumaczka przysięgła i lektorka języka włoskiego;
 7. Barbara Raduszkiewicz – logopeda, neurologopeda, dyplomowana specjalistka rehabilitacji głosu, wokalistka;
 8. Anna Kowalczyk – projektantka mody, kreatorka, dyrektorka Braniewskiego Centrum Kultury;
 9. Ewa Bakota – inicjatorka ruchu Mazurskich Ruinersów w mediach społecznościowych, dziennikarka i psychodietetyczka;
 10. Katarzyna Maziec – właścicielka firmy i gospodarstwa Zagroda Edukacyjna „Warmińska Pszczoła” w Purdzie, Pszczelarz Rok. 2023
**************************
W kapitule zasiadali:
 1. Jolanta Piotrowska – senator RP, laureatka Wyborów Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur 2005;
 2. Jan Harhaj – starosta Powiatu Lidzbarskiego;
 3. Małgorzata Ofierska – prezes Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście;
 4. Lech Obara – prawnik, właściciel Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”;
 5. Anna Ciesielska – członkini, założycielka Rotary Club Olsztyn Varmia, współwłaścicielka Instytutu Przedsiębiorczości i Nowych Technologii;
 6. Dorota Wcisła – Redaktor naczelna magazynu Rotary Polska, Przewodnicząca Komitetu Wizerunku Publicznego Dystrykt 2231 | Polska Charter Prezydent RC Elbląg Centrum, właścicielka firmy Oficyna OKO w Elblągu, Członkini Prezydium Rady Programowej Polskiego Radia Olsztyn
 7. Ewa Domaradzka-Ziarek – prezes Fundacji „Moda na Warmię i Mazury”, inicjatorka Wyborów Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur;
 8. Marek Borowski – dyrektor Banku Żywności w Olsztynie;
 9. Elżbieta Lendo – współwłaścicielka Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego, prezes Condohotels Management, spółki zarządzającej hotelami Willa Port w Ostródzie oraz Termami Warmińskimi, laureatka tytułu Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2016 w kategorii Kobieta Przedsiębiorcza;
 10. Ałła Pichevska-Cirut – graficzka komputerowa, właścicielka agencji CirutDesign, Kobieta Sukcesu 2018;
 11. Piotr Wasześcik – Dyrektor Telewizji Mazury, Sekretarz Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.

Więcej na profilu FB: Wybory Kobiet Sukcesu Regionów Polski

Siostra Arkadia Małgorzata Napiórkowska – dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku.

Siostra Arkadia Małgorzata Napiórkowska nieprzerwanie od 2014 roku pełni funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku, który jest wyjątkowym miejscem wsparcia i troski dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka, której przewodniczy Siostra Arkadia w 2022 roku została uhonorowana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego medalem w kategorii zespołowej AMICUS BONUS. Siostra Arkadia jest niezwykłą postacią, którą cechuje wyjątkowe zaangażowanie i oddanie pracy społecznej oraz służbie bliźniemu.

Jej droga życiowa i działalność zawodowa są źródłem inspiracji i podziwu, stanowią doskonały przykład  oddania służbie społecznej. Po uzyskaniu tytułu magistra teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1995 roku, Siostra Arkadia kontynuowała swoją edukację, zdobywając kolejne kwalifikacje w obszarze profilaktyki społecznej, resocjalizacji, rachunkowości i organizacji pomocy społecznej. Ciągłe dążenie do doskonalenia się oraz chęć zdobywania nowych umiejętności stanowią nieodłączny element jej profesjonalizmu i skuteczności działania.

Nie tylko praca zawodowa definiuje Siostrę Arkadię, która jest również członkinią Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny z siedzibą władz prowincjalnych w Braniewie, gdzie pełni funkcję ekonomki prowincjalnej. Jej zaangażowanie w życie zgromadzenia to nie tylko dziedzina finansów, ale również troska o wszystkie sprawy związane z inwestycjami, remontami domów oraz pisaniem projektów związanych z dotacjami. Nie tylko  kompetencje zawodowe przyniosły jej uznanie – Siostra Arkadia aktywnie angażuje się również w działalność społeczną i charytatywną. Najbardziej aktualna to tegoroczna Wenta Dobroczynna na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku we współpracy z Akcją Katolicką Archidiecezji Warmińskiej z  przeznaczeniem na zakup windy osobowej dla Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku.

Jest aktywnym uczestnikiem wielu projektów edukacyjnych i kulturalnych, mających na celu integrację społeczną oraz wsparcie osób niepełnosprawnych. Zaangażowanie w organizację warsztatów, spotkań szkoleniowych czy wydarzeń kulturalnych pokazuje jej oddanie sprawom społecznym i troskę o dobro drugiego człowieka. Jest inicjatorką akcji charytatywnych i lokalnych działań, za którymi zawsze stoi człowiek potrzebujący pomocy. Od lat jest honorowym dawcą krwi odznaczonym odznaką „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, oraz potencjalnym dawcą szpiku. Promotorka poszanowania żywności i działań z związanych z ratowaniem planety, mocno zaangażowana w działania edukacyjne w dziedzinie niemarnowania żywności. Siostra Arkadia to bisztynecka lokalna marka społeczna.

Nominując Siostrę Arkadię Małgorzatę Napiórkowską do tytułu „Kobieta Sukcesu”, chcielibyśmy wyróżnić nie tylko jej osiągnięcia zawodowe, ale także ogromną wartość dla społeczności lokalnej oraz wkład w budowanie lepszego i bardziej wspierającego środowiska dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących. Jej postawa jest przykładem determinacji, oddania i miłości, które powinny być wzorem dla nas wszystkich. Jako zespół Banku Żywności o niemarnowaniu wiemy wszystko – dlatego nie zmarnujmy dziś szansy, aby na przykładzie Siostry Arkadii pokazać, jak skutecznie działać w najtrudniejszych
i w najbardziej delikatnym obszarze pomocy społecznej.

Prof. dr. hab. n. med. Joanna Alicja Wojtkiewicz – naukowczyni na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Prof. Joanna Alicja Wojtkiewicz – przez wiele lat była kierownikiem Katedry Patofizjologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM, a obecnie pracuje na stanowisku profesora na tym wydziale.

Naukowczyni, pierwsza w historii kobieta – kandydatka w konkursie na rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (wybory odbędą się w marcu) i jedna z nielicznych kobiet – kandydatek na to stanowisko w całej Polsce (!) W tym konkursie na rektora UWM jest rekomendowana przez związki zawodowe uczelni oraz Radę Uczelni.

Joanna Wojtkiewicz 26 listopada 2020r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie „nauki medyczne”. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała zaś w roku 2013 na mocy uchwały Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie 6 jednotematycznych publikacji. Z kolei w roku 2003 uzyskała stopień doktora nauk weterynaryjnych na Wydziale Nauk Weterynaryjnych UWM. Absolwentka medycyny weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej ART oraz  położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Utworzyła i kierowała dwoma bankami komórek i tkanek w latach 2014-2018. Kierowała też pracami nad uzyskaniem pozwolenia Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie banku oraz na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie wielu tkanek i komórek (m. in.  szpiku kostnego, tkanki chrzęstnej, naskórka z częścią skóry właściwej, komórek mezenchymalnych szpiku, komórek mezenchymalnych tkanki tłuszczowej, chondrocytów, komórek tkanki nerwowej, keratynocytów, melanocytów, fibroblastów itp.). Oprócz tego, uzyskała zgody Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów zaawansowanej terapii na potrzeby prowadzonych badań. Ukończyła studia podyplomowe: „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, „Rachunkowość” oraz odbyła 6 miesięczne szkolenie – Broker innowacji na UWM/Warmińskim Klubie Biznesu. Jest specjalistą chorób psów i kotów, posiada kwalifikacje nauczycielskie uzyskane w trakcie 1,5 rocznej nauki w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym. Ta bogata paleta umiejętności i doświadczeń świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój zarówno w obszarze nauki, jak i praktyki dla naszej społeczności. Jest współautorką ponad 300 publikacji, w tym ponad 147 artykułów naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach, ponad 160 doniesień naukowych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Wartość Jej prac, oceniona według punktacji MEN, wynosi ponad 6500 pkt., z sumarycznym Impact Factor 300. Według Scholar Google, prace były cytowane 1876 razy, a według Scopus – 1338, co przekłada się na indeks Hirscha wynoszący 21/25 (Scopus/ Scholar Google). Była kierownikiem/współwykonawcą projektów zewnętrznych (NCBR, NCN, SPUB, z UE/ Budowa laboratorium medycyny regeneracyjnej pierwsze w regionie) oraz licznych projektów statutowych. Odbyła staże zagraniczne i krajowe (USA, Niemcy, Belgia). Wypromowała 4 doktorantów (dyscyplina: nauki medyczne), a obecnie pełni funkcję promotora przewodach doktorskich.  W uznaniu działalności naukowej i dydaktycznej otrzymała liczne wyróżnienia od rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest członkinią Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Olsztynie. Ponadto, prowadzi Koło Naukowe Patofizjologów na Wydziale Lekarskim. Posiada  doświadczenie w recenzowaniu publikacji, grantów krajowych, zagranicznych,  prac na stopień doktora oraz udział w postępowaniach na tytuły profesorskie.

„Dla Joanny praca naukowa, dydaktyczna, organizacyjna oraz społeczna to zaszczyt, ale także pasjonujące wyzwanie, wspierające rozwój nowoczesnych terapii i innowacji w obszarze medycyny, edukacji. Cieszy się, że jest częścią tego fascynującego obszaru nauki i praktyki, a jednocześnie może swoją postawą promować ponad czasowe wartości tj. wolność od strachu, przyzwoitość, stabilność społeczną, ochronę własność  i zdrowia w oparciu o budowanie relacji międzyludzkich. Jej hasło to „jestem tu i teraz”.

„Prof. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz to nie tylko uznanie w środowisku naukowym, ale również wszechstronna profesjonalistka, której kariera obejmuje interdyscyplinarne dziedziny od położnictwa i weterynarii po nauki medyczne. Jej wszechstronność i zaangażowanie sprawiają, że jest wizjonerką, inspirującą zarówno studentów, jak i doświadczonych naukowców.”

„Wyróżnia się także aktywnym zaangażowaniem w obronę praw pracowniczych oraz działalność w związkach zawodowych. Jej determinacja w budowaniu sprawiedliwego środowiska pracy sprawia, że jest nie tylko mentorką, ale również liderką społeczną.”

„Jako kobieta, staje przed wyjątkowym wyzwaniem, ubiegając się o stanowisko rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w jednostce naukowej z tradycją 75 lat na Warmii i Mazurach. Jej kandydatura nie tylko reprezentuje postęp w równości płci, ale także ma ogromne znaczenie dla rozwoju tej jednostki naukowej oraz regionu Warmii i Mazur, ale również wprowadza nowy wymiar sukcesu dla kobiet w roli przywódczej.”

Katarzyna Panicz – trenerka śpiewu, pedagog, właścicielka Studia Artystycznego „Szalone” i „Szalone Małolaty”

Katarzyna Panicz to utalentowana i już doświadczona trenerka śpiewu dzieci i młodzieży, która stworzyła wyjątkowe miejsce dla młodych artystów i której prawdziwa pasja do pracy z uzdolnioną młodzieżą doprowadziła do osiągnięcia niezwykłych sukcesów.

Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży 4 do 18 lat prowadzi od ponad 30 lat. W czasie swej wieloletniej działalności wykształciła setki wokalistów i wokalistek. Studio ma charakter wokalno-taneczny. Założony i prowadzony przez nią zespół „Szalone Małolaty” na różnych ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach zdobywał najwyższe laury, nagrody grand prix i szerokie uznanie.

Katarzyna Panicz świeżo po studiach w Łodzi przyjechała do Elbląga i zaczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 25. Tam w 1993 roku powstał zespół, któremu dzieci z tej szkoły nadały nazwę „Szalone Małolaty”. Szybko został dostrzeżony i przeniesiony do Młodzieżowego Domu Kultury. Od 2000 roku Szalone Małolaty pojawiały się na konkursach, najpierw wojewódzkich, później ogólnopolskich. I zdobywały pierwsze laury.

W 2018 roku Katarzyna Panicz założyła swoją prywatną szkołę artystyczną. Obecnie w Studio uczy się 78 osób, podzielonych na grupy wiekowe i na zajęciach indywidualnych. To rozpoznawalna obecnie szkoła w Polsce i w Europie, o czym świadczą liczne zaproszenia na prestiżowe festiwale.

Katarzyna otoczyła się zespołem profesjonalistów, którzy podzielali jej wizję. Nauczyciele, aktorzy, muzycy i inni specjaliści stali się nie tylko pracownikami, ale i współtwórcami „Szalonego” świata. W pracy wspiera ją także mocno córka Maja.

Studio angażuje się w wiele koncertów charytatywnych, współpracując z licznymi organizacjami czy fundacjami m.in. Rotary Club Elbląg Centrum, WOŚP (każdego roku od 30 już lat), Stowarzyszenie „Co jest”. Organizuje także koncerty świąteczne dla pacjentów z oddziałów onkologicznych i psychiatrycznych i inne akcje i projekty charytatywne.

Studio cechuje ogromna kreatywność i pomysłowość. W trakcie pandemii koronawirusa, gdy obowiązywał nakaz opuszczania miejsca zamieszczania, Studio całkowicie zdalnie nagrało piosenkę „Zostań w domu” zachęcającą do przestrzegania obowiązujących obostrzeń. Było to niezwykłe przedsięwzięcie wymagające zintegrowania znajdujących się w swoich domach prawie osiemdziesięciu wokalistów i wokalistek, którzy osobno, a jednak razem wyśpiewali blisko czterominutowy utwór. Teledysk zaprezentowany został na antenie TVN i TVP1.

W czasie pandemii Studio przygotowało i nagrało również koncert „Niech pokój zagości w nas” – pięknie zaaranżowany występ świąteczny bez udziału publiczności.

Obie inicjatywy rozbudziły nadzieje trudnego czasu i zdobywszy wiele odsłon na YouTube, do tej pory cieszą się uznaniem i zainteresowaniem  https://www.youtube.com/watch?v=0keQDxBNoqY

Innym przykładem twórczej aktywności Studia jest autorski teledysk do piosenki „Krąg życia” z filmu Disneya „Król lew”. Reprezentanci Studia pojawili się na pustej plaży około czwartej nad ranem, by przy wschodzie słońca tańczyć i śpiewać tę pełną nadziei pieśń w oparciu o przygotowaną wcześniej autorską choreografię. Inicjatywa ta stanowiła element wakacyjnego obozu artystycznego organizowanego przez Studio dla dzieci i młodzieży.

Studio stale współpracuje z uznanymi w Polsce artystami, muzykami i choreografami, wspólnie prowadząc warsztaty wokalne i gospelowe oraz studia taneczne. Organizuje wokalne flashmoby na terenie elbląskiego Starego Miasta i regularnie bierze udział w rozmaitych inicjatywach kulturalnych, przeglądach i festiwalach muzycznych.

Studio zajmuje się też produkcją rozmaitych koncertów dziecięcych i młodzieżowych w Elblągu. Organizuje szereg warsztatów choreograficznych i aktorskich z udziałem najlepszych artystów z Polski.

Co roku podopieczni Studia są zapraszani do znanych programów telewizyjnych np: The Voice Kids Poland, czy The Voice of Poland. W ubiegłym roku Martyna Gąsak, podopieczna Katarzyny Panicz, została zwyciężczynią The Voice Kids Poland.

Przez Studio Artystyczne Katarzyny Panicz przewinęły się setki głosów, ale każde z nich znalazło w niej mentorkę, która wprowadziła je na ścieżkę do bycia nie tylko artystą, ale także osobą, która żyje pełnią swojego talentu.

https://www.youtube.com/watch?v=7mKTp1MfFtI

https://www.facebook.com/watch/?v=340595148400259

https://www.youtube.com/watch?v=XbyrMOUI6-8

Agnieszka Anna Kurczewska – Wójt Gminy Piecki

Agnieszka Anna Kurczewska pełni funkcję Wójta Gminy Piecki już III kadencję od 2010 roku.

Nie boi się podejmowania trudnych i niepopularnych decyzji, a najtrudniejsze podejmuje w porozumieniu z mieszkańcami, podpisując z nimi „kontrakty społeczne” tak jak w przypadku m.in. likwidacji placówek oświatowych. Dla pani wójt bardzo ważne jest, aby wszystkie obszary życia społecznego rozwijały się płynnie, a wiele działań ukierunkowanych jest na rodzinę.

Doświadczona trudnościami związanymi z powrotem do pracy po narodzeniu swoich dzieci podjęła decyzję, aby realnym wsparciem objąć rodziny z małymi dziećmi od roku do 3 lat. W tym celu został wybudowany klub dziecięcy na trzydzieścioro maluchów. Wcześniej widząc potrzebę zwiększenia ilości miejsc w przedszkolu, zainicjowała budowę nowoczesnego przedszkola. Rodzina potrzebująca wsparcia w opiece nad starszymi domownikami może skorzystać ze  środowiskowego domu samopomocy.

Bardzo cennym doświadczeniem było poprowadzenie działań związanych z budową bloku mieszalnego dla rodzin, które nie były w stanie uzyskać kredytu na zakup mieszkania. Powstał budynek dla 28 rodzin, które powoli dochodzą do własności, spłacając zobowiązanie do spółki komunalnej.

Bywa tak, że jej działania determinuje sytuacja w kraju. Stara się na każdą niepokojącą sytuację znaleźć rozwiązanie, które wspiera mieszkańców. Do niecodziennych decyzji należał zakup koncentratorów tlenu dla osób zmagających się z trudnościami w oddychaniu w czasie COVID 19. Ze wsparcia skorzystało ponad 250 osób, które uniknęły pobytu w szpitalu. Była zaangażowana w pomoc chorym, wydając lub  dostarczając aparaturę. W czasie pandemii narażając swoje zdrowie, ratowała życie ludzkie w przypadku kiedy nie było pomocy znikąd. Nie bała się utraty życia i zdrowia, bo uważała to za swój obowiązek troskę nad mieszkańcami i pracownikami.

Dzięki jej zaangażowaniu na terenie gminy każdego roku realizowane jest wiele inwestycji poprawiających nawierzchnie dróg, budowana jest sieć wodno-kanalizacyjna, rozwijana jest infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa. Z sukcesem przekształciła Zakład Gospodarki Komunalnej w prężnie działającą spółkę.

Agnieszka Kurczewska przykłada dużą uwagę do zdobywania środków zewnętrznych. Stara się, aby propozycje związane z rozwojem gminy były akceptowane przez społeczeństwo. Szanuje ludzi, dając im również poczucie bezpieczeństwa i gwarancję godnego działania na ich rzecz. Dowodem na to jest m.in. doskonała współpraca z radnymi, sołtysami, strażakami ochotnikami, lokalnymi samorządami, kierownikami jednostek oraz mieszkańcami.

Szczególną uwagę przykłada do problematyki społecznej oraz spraw dotyczących dzieci i młodzieży. Dlatego tak bardzo zależało jej na zainicjowaniu nowatorskiego w skali kraju projektu obejmującego tematykę mediacji rówieśniczych. Efektem przedsięwzięcia realizowanego w Szkole Podstawowej w Pieckach jest przygotowanie uczniów do prowadzenia mediacji rówieśniczej, stworzenie ABC Mediacji Rówieśniczych, czyli opracowania stanowiącego wskazówki, jak wprowadzić mediacje oraz utworzony Klub Mediatora.

Wójt Agnieszka Kurczewska podejmuje działania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi samorządami. Obecnie podejmowane są starania, aby utworzyć w 2024 r. pierwsze w kraju międzygminne Centrum Usług Społecznych, które zajmie się dodatkowymi usługami dla mieszkańców. Ponadto w najbliższej  perspektywie powstanie przy współpracy z NGO w małej malowniczej miejscowości centrum edukacyjno-kulturalno-ekologiczne.

Prywatnie Agnieszka Kurczewska od urodzenia jest związana z Gminą Piecki. Wcześniej pracowała w Poczcie Polskiej, gdzie zajmowała się ubezpieczeniami i bankowością. Ponadto koordynowała i prowadziła szkolenia dla pracowników poczty.

Z wykształcenia jest radcą prawnym. Zdobytą wiedzę i doświadczenie na co dzień wykorzystuje zarówno w pracy, jak i prywatnie, pomagając osobom, które potrzebują wsparcia. Jest szczęśliwą żoną i matką trójki dzieci. Zawsze znajdzie czas, aby wysłuchać i wesprzeć tych, którzy szukają porady. Najważniejszy w jej życiu jest Bóg, a wiara stanowi dla niej fundament, na którym buduje swoje życie prywatne i zawodowe.

Jej pasje i zainteresowania to ogrodnictwo, renowacja mebli, kulinaria, krawiectwo czy fryzjerstwo. Odpoczywa, pracując w swoim pięknie urządzonym ogrodzie.

Sylwia Ossowska – przedsiębiorczyni i innowatorka, właścicielka firmy Sun Invest House.

To przedsiębiorczyni z silną pozycją w branży Odnawialnych Źródeł Energii, zaangażowana liderka, która nie zapomina o wartościach proekologicznych oraz lokalnych inicjatywach społecznych. Od 12 lat pełni funkcję wiceprezeski w firmie Sun Invest, specjalizującej się w fotowoltaice i pompach ciepła, zdobywając solidną pozycję rynkową w rejonie Polski północno-wschodniej, firmę tę prowadzi razem z mężem. Miarą rzetelnego sukcesu tej działalności jest ponad 2000 zrealizowanych inwestycji.

2 lata temu uruchomiła swój własny innowacyjny projekt — spółkę Sun Invest House i zaczęła działać w dziedzinie budowy ekologicznych domów modułowych. Autorskie i innowacyjne projekty domów nie tylko oszczędzają energię, ale również są przyjazne dla środowiska, co podkreśla kierunek proekologiczny prowadzonych przedsięwzięć. Projekt ten jest o tyle ciekawy, że od pomysłu do urynkowienia upłynęły zaledwie 2 lata, a Sylwia sprzedała już ponad 20 takich domów! Taki poziom zaangażowania i rzetelnej pracy biznesowej, wymyślenie, wdrożenie, urynkowienie i funkcjonowanie biznesowe warto docenić.

Sylwia, bardzo skromna i wrażliwa osoba, po cichu i z wielkim zaangażowaniem aktywnie angażuje się w lokalne inicjatywy społeczne, regularnie wspiera potrzebujących, uczestnicząc w lokalnych grupach wsparcia i pozyskując środki dla społeczności, w której działa. Jej zaangażowanie w inicjatywy społeczne stanowi inspirację dla innych, dowodząc, że sukces biznesowy idzie w parze z troską o lokalną społeczność.

Mama dwójki dorastających chłopców, Sylwia Ossowska. Jej fundamentem są mąż i dzieci, co dodaje jej sił do podejmowania wyzwań zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Pasjonatka podróży i kulinariów, Sylwia znajduje równowagę między wymagającym biznesem, a rodziną oraz swoimi pasjami, co sprawia, że jest inspiracją nie tylko dla kobiet, ale dla wszystkich pragnących osiągnąć sukces w zrównoważony sposób. Jej historia to nie tylko historia sukcesu, ale także inspirujący przykład dla społeczności Warmii i Mazur.

Jakub Selega — pracownik ds. rozwoju produktu w Sun Invest House

„Poniżej kilka słów o mojej Szefowej.

Pisałem od serca, tak jak wszyscy Ją widzimy… może się przyda do zgłoszenia w tym plebiscycie. Dla Nas już go wygrała… Nasza Sylwia. Szefowa, Matka, Filantrop, Podróżnik.

Chcąc przedstawić Sylwię Ossowską, trudno zdecydować, od jakiego określenia jej osoby zacząć. Zazwyczaj przy poznawaniu nowej osoby przypisujemy jej jedną główną i przewodnią rolę, ale w przypadku Sylwii, jest to niemalże niemożliwe, ponieważ każde Swoje życiowe zajęcie traktuje z niezwykłym zaangażowaniem. We wszystkim, czym się zajmuje, widać perfekcjonizm i dążenie do bycia jeszcze lepszą.
Prowadzenie wspólnie z mężem firmy działającej w branży OZE to wyzwanie, któremu Sylwia prosta od 12 lat. Wiele nagród, prawie 2000 zrealizowanych inwestycji i ciągła obecność na szczycie dość trudnego rynku to dowód na olbrzymie zaangażowanie Sylwii i otaczanie całej firmy swoją wręcz matczyną opieką. Zamiłowanie do ekologii pozwala Sylwii patrzeć w przyszłość przez zielone okulary. Tam, gdzie inni widzą problem, Sylwia widzi szanse. Taką drogą doprowadziła wraz z Mężem firmę na szczyt w swojej branży. Dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania Swoim zespołem pozwoliła Sylwii na szukanie nowych wyzwań. Stąd w 2022 roku, również chcąc działać w zgodzie z naturą, zdecydowała się na rozwój Swojego kolejnego biznesowego dziecka – Sun Invest House. Jest to firma, która odpowiada na potrzeby najbardziej wymagających Klientów, chcących zamieszkać nie tylko w pięknym, ale również ekologicznym domu.
Po zaledwie dwóch latach działalności w nowej branży prowadzona przez Sylwię spółka w trybie ciągłym pozyskuje nowych Klientów. Buduje kolejne domy, a trwające rozmowy z kontrahentami napawają optymizmem na kolejne lata.
Sylwia Ossowska to jednak nie tylko przedsiębiorczyni, ale również osoba, która nie przejdzie obojętnie obok ludzi w potrzebie. Chęć dzielenia się tym, co ma, jest dla niej równie ważne, jak gwarantowanie swoim firmom stabilnego funkcjonowania. Aktywnie uczestniczy w lokalnych inicjatywach, wspiera je zarówno finansowo, jak i merytorycznie, pozyskując środki i organizując skutecznie te działania, które z góry były skazane przez wielu na niepowodzenie.
Trzecią rolą Sylwii jest rola Matki i Żony. Podobnie jak w poprzednich rolach, odnajduje się w niej jak ryba w wodzie. To właśnie z Domu i rodziny czerpie Swoją ogromną energię do zmieniania otaczającego świata na lepsze. Choć zawsze powtarza, że „Rodzina jest najważniejsza”, to im bliżej poznamy Sylwię, tym bardziej dochodzimy do wniosku, że jej rodziną jest nie tylko Mąż i dwójka wspaniałych Synów, ale również jej Pracownicy, Klienci i ludzie, którymi jest otoczona.
Mając tak wymagające życie codzienne, Sylwia Ossowska jest również pasjonatką podróży. Nie zachwiewając choćby na chwilę filarami swojego życia, jakimi są Rodzina, pomoc potrzebującym oraz dwie prężnie działające firmy, znajduje czas na realizowanie swoich podróżniczych marzeń. Wspólnie z mężem przemierzyła tysiące kilometrów, poznając najodleglejsze zakątki naszej planety.
Sylwia to osoba, która z pewnością może być inspiracją dla wszystkich, którzy pragną w sposób zrównoważony realizować się w domu, w pracy i w spełnianiu swoich marzeń”.

Mirosława Pieńkos – tłumaczka przysięgła i lektorka języka włoskiego

Rodowita Olsztynianka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz wyższej uczelni Collegium Civitas w Warszawie.

W ramach studiów na kierunku stosunki międzynarodowe i dyplomacja odbyła praktykę konsularno-dyplomatyczną w ambasadzie RP w Rzymie. Realizowała tłumaczenia na rzecz Senatu.

Współpracowała i współpracuje z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego, miastem Olsztyn, siecią miast Cittaslow, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, WYMIERNIE wpływając na coraz aktywniejszą współpracę naszego województwa z regionem Umbria.

Jako uznany tłumacz przysięgły współpracowała z Akademią Tłumaczeń Diuna, prowadząc na jej rzecz kursy dla osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego j. włoskiego. Na swoim koncie ma też tłumaczenia kilku książek.

Obecnie, od kilku lat zajmuje się także nauczaniem języka włoskiego we własnej szkole, z siedzibą w Olsztynie. Większość jej uczniów nie kończy edukacji na pierwszym kursie. Lektorka swoją miłością do języka włoskiego, do kultury „zaraża skutecznie”.

Przez wiele lat była związana zawodowo z uznaną włoską agencją adopcyjną pośredniczącą w ramach tzw. adopcji międzynarodowej. Jest znaną olsztyńską społeczniczką, pomaga dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji, mocno angażowała się we wsparcie uchodźców z Ukrainy.

Integruje „włoski biznes” na Warmii i Mazurach współpracując z kilkunastoma przedsiębiorcami z Włoch.

Największą życiową pasją Mirki jest język, kultura i historia Włoch. Najbardziej kocha włoską operę i kuchnię. Jest olsztynianką, ale kiedy zaczyna mówić, staje się temperamentną, radosną i kochającą wszystko wokół Włoszką.

Miałam przyjemność współpracować z Mirką w kilku projektach.

Partnerstwa z organizacjami pozarządowymi z Umbrii trwają już kilkanaście lat.  Dzięki dobrej energii Mirki, jej doświadczeniu, wsparciu w organizacji często trudnych przedsięwzięć, współpraca trwa i świetnie się rozwija. Obszarów tej współpracy jest wiele: ekonomia społeczna, turystyka, rynki zbytu, gastronomia (nie tylko kulinaria, ale przede wszystkim kultura obsługi klienta i zaangażowanie). Każdy nasz projekt to kolejne partnerstwa, współpraca przedsiębiorców / organizacji / indywidualnych osób. I kolejne pomysły i projekty.

Bez Mirki rozwijanie polsko – włoskich relacji nie byłoby możliwe, bo o ile rozmawiać zawsze można po angielsku, to formalne przedsięwzięcia zawsze wymagają wsparcia.

Mirka o sobie mówi niewiele, woli działać, zarażać pasją do Włoch wszystkich wokół.

Mnie kilka dni temu twórczo wkręciła w Neapol – miasto przeżywające swój coming back, po rozmowie z nią obejrzałam nominowaną do Oskara Nostalgię, wystarczyło 10 minut rozmowy. I taka jest Mirka.

Barbara Raduszkiewicz – logopeda, neurologopeda, dyplomowana specjalistka rehabilitacji głosu, wokalistka.

Basia to również wykonawczyni piosenki poetyckiej, laureatka wielu festiwali, jurorka konkursów piosenek, prowadząca warsztaty sceniczne dla wykonawców i zajęcia słowno-muzyczne dla dzieci i młodzieży.

Niemal od pierwszych lat edukacji muzycznej częścią jej życia stały się występy sceniczne przed publicznością. Początkowo koncertowała jako uczestniczka konkursów pianistycznych, a od czasów licealnych jako wokalistka. Jeździła na festiwale piosenki poetyckiej i studenckiej, zdobywała nagrody. Przez śpiew mogła pełniej przekazywać swoje emocje, opowiedzieć własną historię.

Z czasem zaczęła występować z większymi koncertami, recitalami, wydawała kolejne płyty. Przygotowuje też programy bardzo zróżnicowane muzycznie, również eksperymentalne.

Śpiewaniem zajmuje się zawodowo do dziś, koncertując z czołówką polskich muzyków. Realizowanie tej zawodowej pasji nie byłoby w pełni możliwe bez warsztatu i wrażliwości na dźwięki, wynikającej z wykształcenia muzycznego, a także doświadczeń związanych z interpretacją i artykułowaniem tekstu śpiewanych utworów.

Od lat – prowadząc warsztaty słowno-muzyczne i zasiadając w jury konkursów piosenki – szczególną wagę przywiązywała do właściwej wymowy. Zazwyczaj trafnie umiała dostrzec u ludzi nieprawidłowości artykulacyjne, często rozpoznawała je intuicyjnie – słyszała je, ale wtedy nie umiała jeszcze ich odpowiednio nazwać ani skutecznie pomóc je poprawić.

Dlatego zdecydowała się, żeby pogłębić swoją wiedzę i pójść na logopedię. W trakcie studiów logopedycznych zrozumiała, że interesuje ją znacznie szerszy zakres wiedzy z tej dziedziny, niż tylko potrzebny do prowadzenia warsztatów. Odkryła swoją fascynację tym kierunkiem i zdobywała kolejne specjalizacje. Ukończyła neurologopedię, a następnie unikatowe w skali kraju studia z zakresu rehabilitacji głosu.

To, że jest muzykiem pomaga jej w pozostałych dziedzinach zawodowych. Może swoje doświadczenie muzyczne przekładać na terapię logopedyczną, a z kolei wiedzę logopedyczną wykorzystywać np. podczas warsztatów z piosenki. Ma większe spektrum terapeutyczne dla swoich pacjentów, a tzw. muzyczne ucho jest bardzo pomocne w diagnozowaniu.

Jest szczęśliwa, że odkryła i pielęgnuje w sobie tę kolejną pasję, jaką jest logopedia i rehabilitacja głosu. Od lat nieustannie rozwija się w tym zakresie, uczestnicząc w przeróżnych szkoleniach, konferencjach logopedycznych z zakresu rehabilitacji głosu czy terapii manualnej.

Cieszy się, że w Olsztynie może współpracować z Kliniką Rehabilitacyjną Hura Medical Center. Dla niej jako specjalistki, która ma holistyczne podejście do pacjenta, współpraca z tak różnorodnym zespołem fachowców poszerza możliwości terapeutyczne.

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie rehabilitacji zaburzeń głosu w pełni uzmysłowiło jej jak bardzo brakuje tego typu specjalistów w kraju. Chciałaby dotrzeć do świadomości ludzi, że osoby pracujące głosem, to nie tylko wokaliści czy dziennikarze, ale także choćby nauczyciele, prawnicy i inne grupy zawodowe. Ważne, żeby tłumaczyć jak ważna jest profilaktyka, higiena głosu, jak wiele czynników wpływa na nasz głos. A w momencie, kiedy pojawiają się trudności, znaleźć ich przyczynę i zaproponować odpowiednią rehabilitację.

Szczególnie ceni sobie też doświadczenia terapii z ludźmi po udarach i innych chorobach neurologicznych. W pewien sposób zmieniły one jej perspektywę patrzenia na świat, były czymś odmiennym od dotychczasowej pracy scenicznej. Bezpośredni kontakt z ludzkim cierpieniem, ograniczeniami, niepełnosprawnością i możliwość wspierania takich osób są dla niej niezwykle ważne.

Jej sukcesem jest to, że realizuje swoje pasje i marzenia. Jakąkolwiek drogę w życiu wybiera, robi to całym sercem, z pełnym zaangażowaniem. Czy to stojąc na scenie przed publicznością, czy mając przed sobą pacjenta.

Nagrody

 • Laureatka wielu festiwali, z których najważniejsze to:
 • I nagroda XVII Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie.
 • I nagroda Festiwalu Sztuki Estradowej w Warszawie dla twórcy najciekawszego zjawiska sezonu.
 • I nagroda Ogólnopolskich Spotkań Śpiewających Poezję „Recital” w Siedlcach.
 • I nagroda Studenckiego Festiwalu Piosenki „Łykend” we Wrocławiu.
 • III nagroda XXVII Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.
 • Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn za projekt multimedialny „Chwile poruszone”.
 • Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za całokształt pracy artystycznej.
 • Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn – Statuetka św. Jakuba w dziedzinie: kultura.

Wydane płyty solowe to:

 • „Dzika róża” – pierwsza solowa płyta. Nagranie odbyło się w Studio im. A. Osieckiej.
 • „Chwile poruszone” – współtwórczyni i solistka multimedialnego spektaklu z muzyką J. Kordaczuka, choreografią B. Głuszczaka i towarzyszeniem Pantomimy Olsztyńskiej.
 • „Safona” – projekt do poezji lirycznej Safony.
 • „Titelituralia” – szereg utworów dla dzieci wydanych na Ogólnopolskie Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu.
 • „Ptaki Powrotne” – projekt do słów K. K. Baczyńskiego z muzyką J. Lipińskiego. Premiera odbyła się w Studio im. A. Osieckiej.
 • „Dzieci Aniołów” – oratorium apokryficzne. Premiera odbyła się podczas VIII Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu.
 • „Papierek od chaosu”
 • ”Talizmany” – projekt do słów pięciu polskich poetek (m.in. W. Szymborskiej) z muzyką J. Lipińskiego i J. Kordaczuka. Premiera odbyła się w Studio im. A. Osieckiej.
 • „Moja Kraina Łagodności” – płyta wydana z serii prezentującej najlepszych polskich wykonawców piosenki literackiej.
 • ”Czekając na koniec świata” – cykl utworów do wierszy Cz. Miłosza z towarzyszeniem olsztyńskiego zespołu „ProForma”
 • „Multiroom”
 • „Pstryk Abecadło” – płyta dla dzieci do wierszy J. Tuwima. Powstała na zamówienie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
 • „Jesienne ogrody”

Basia Raduszkiewicz jako wokalistka:

https://www.youtube.com/watch?v=HTUPg6oGqWs&t=65s

Anna Kowalczyk – projektantka mody, kreatorka, dyrektorka Braniewskiego Centrum Kultury

Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uzyskała dyplom w Katedrze Sztuk Pięknych z zakresu projektowania graficznego tkanin. Po studiach pracowała jako nauczycielka sztuki w szkole w Braniewie.

Pracę projektantki mody rozpoczęła od otwarcia własnego atelier, w którym projektowała pojedyncze, ręcznie malowane egzemplarze strojów wieczorowych. Gdy Anna Kowalczyk, z wdziękiem i determinacją otwierała drzwi własnego atelier projektowego w 2006 roku, niewielu przypuszczało, iż miejsce to stanie się kolebką nie tylko niepowtarzalnych wieczorowych strojów, sukien ślubnych i konfekcji lekkiej, ale także platformą do kreowania niezwykłej wizji piękna.

Braniewska kreatorka mody od początku podążała za swoją pasją i tworzyła niesamowite kolekcje, które zdobyły uznanie na całym świecie. Kolekcje prezentowane były podczas pokazów mody, konkursów piękności oraz innych okolicznościowych imprez, ogólnopolskich i międzynarodowych. Projektantka ma na swoim koncie m.in. pokazy w Fabryce Trzciny w Łodzi, szereg pokazów przy Fundacji Yang Polish Designer, w warszawskim klubie Maska Michała Milowicza, a także sesje dla magazynów „Viva” i „Gentleman”.

Swoimi kolekcjami Anna podbiła między innymi Tajwan i Tokio, uczestniczyła w wielu wydarzeniach związanych ze światem mody i piękna. Ubierała m.in. reprezentantkę Polski w konkursie Miss World, a także naszego reprezentanta podczas Eurowizji w Kijowie. Jej stroje prezentowały też finalistki wyborów Miss Warmii i Mazur oraz Miss Polski.

Anna od zawsze wspierała też młodzież w spełnianiu marzeń i osiąganiu sukcesów. Wiele młodych dziewcząt, które współpracowały z nią przy pokazach mody, sesjach fotograficznych czy planach filmowych do dzisiaj pracuje w świecie artystycznym czy medialnym.

W swojej pasji tworzenia pamiętała także o najsłabszych i właśnie dla nich organizowała także wiele wydarzeń charytatywnych. Przez wiele lat wspierała OTOZ Animals w Braniewie podczas „Gali na rzecz zwierząt”, organizując pokazy mody, na których zbierane były fundusze dla bezdomnych zwierząt.

Zanim Braniewskie Centrum Kultury dostrzegło jej talent, nim świat mody zachwycał się jej projektami, była tylko Anną – dziewczyną z małego miasteczka, z głową pełną marzeń i szkicownikiem pod ręką. Jak sama podkreśla, to mama zakrzewiła w niej artystycznego ducha. Mama prowadziła bibliotekę w gminie Braniewo i organizowała wiele wydarzeń – w tym plenery malarskie, których Anna była jedną z najmłodszych uczestniczek.

Gdy postanowiła przenieść rysunek na tkaninę, rozpoczął się całkiem nowy etap w jej życiu. Tworzenie i projektowanie sukien było dopiero połową przedstawionej przeze nią wizji. Drugą połową było traktowanie materiału jako płótno. W ten sposób zapoczątkowała całkowitą innowację w świecie mody w Polsce. Wiele gwiazd zwracało się do niej z prośbą o realizację malowanych sukien, a nawet garniturów. Na co dzień współpracuje z Magdą Gessler, dla której stworzyła unikatowe kolekcje stylizacji do programów telewizyjnych.

Jednak pewnego dnia, na rozstaju swojego życiowego i zawodowego szlaku, Anna dokonała wyboru, który zadecydował o jej dalszej ścieżce kariery. Spełniając swoje marzenia, w 2020 roku Anna wygrała konkurs i została dyrektorką Braniewskiego Centrum Kultury. Jej talent do łączenia różnych dziedzin sztuki oraz umiejętność dopasowania koncepcji eventu do publiczności i kontekstu społeczno-kulturowego szybko przyniosły efekty.

Braniewskie Centrum Kultury, pod jej kierownictwem, stało się miejscem znanych i cenionych wydarzeń, które przyciągały zarówno lokalną społeczność jak i gości z zewnątrz. W Braniewie, mieście o bogatym dziedzictwie, jako dyrektorka BCK postawiła sobie za zadanie sprawić, aby energia miasta rozkwitła nowymi barwami.

Tak zrodził się projekt „Poszukiwania warmińskiej tożsamości”, w ramach którego powstały m.in.: produkt lokalny „Baba Warmińska”, zaprojektowane pierwowzory damskiego i męskiego stroju warmińskiego dla zespołu Warmia Braniewo; konkurs „Twoje 5 minut” dający szansę dla utalentowanych osób bez ograniczeń wiekowych na zaprezentowanie się i support przed największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej na profesjonalnej scenie; „Kultura na maxa” – seria cyklicznych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców i wiele, wiele innych wydarzeń i inicjatyw.

Ewa Bakota – inicjatorka ruchu Mazurskich Ruinersów w mediach społecznościowych, autorka podcastu “Ruinersi. O życiu z dala od miasta”, dziennikarka, copywriterka i psychodietetyczka..

Pochodzi z Warszawy, współpracuje z wieloma redakcjami w Warszawie, a także z olsztyńskim magazynem “Made In Warmia & Mazury”,  w którym publikuje felietony w rubryce “Dziennik Ruinersa”. Od kilku lat mieszkanka Mazur Garbatych.

Wraz z mężem, który pochodzi z Mazur, nabyli stare siedlisko pod Baniami Mazurskimi. Wyremontowali, przywracając mu dawną świetność. Poszukiwania domu trwały około 10 lat. Ewa rzuciła etat w redakcji jeszcze przed pandemią i od tej pory pracuje jako freelancerka. Jej mąż pracuje w IT, od zawsze zdalnie i na własny rachunek, wyprowadzka z miasta nie była więc dla nich wyzwaniem.

Podczas remontu Ewa nawiązała kontakt z innymi ludźmi, którzy na Mazurach prowadzili remonty starych domów i siedlisk. Skrzyknęła ich pod wspólną egidą i nazwała Mazurskimi Ruinersami. W niedalekiej przyszłości planuje także założyć fundację, dzięki której ruinersi będą mogli działać na szerszą skalę.

Ruinersi to ludzie, którzy podnoszą z ruin piękne stare siedliska, dając im nowe życie. Choć najczęściej nie są rodowitymi mieszkańcami Warmii i Mazur, rozumieją, iż architektura to element krajobrazu i tutejszego dziedzictwa kulturowego, którego należy strzec i które trzeba zachować dla przyszłych pokoleń.

Dziś Ewa Bakota prowadzi instagramowe konto @siedliskonamazurach, adminuje facebookowej grupie ruinersów z Warmii i Mazur i organizuje ich regularne, comiesięczne spotkania, na które zaprasza gości zaangażowanych w działania w regionie: pisarzy, dziennikarzy, ekologów, przyrodników czy naukowców. Społeczność Mazurskich Ruinersów liczy już prawie 650 osób. Ich główna idea to ratowanie „ruin”, a przy tym zachowanie architektonicznego dziedzictwa regionu.

Temu dziedzictwu, a także kwestiom dotyczącym przeprowadzki na wieś i życia na prowincji poświęcony jest podcast “Ruinersi. O życiu z dala od miasta”, który prowadzi Ewa. Zaprasza do niego ruinersów – a w przyszłości mazurskich ekspertów różnych dziedzin – którzy odpowiadają na pytania i wątpliwości, jakie mają osoby planujące wyprowadzkę z miasta na wieś.

Na profilu instagramowym stronę Ewy @siedliskonamazurach obserwuje ponad 7800 osób.

https://www.instagram.com/siedliskonamazurach/

Poniżej jeden z ostatnich wpisów Ewy Bakoty na Instagramie:

„A tym postem z dumą ogłaszam, że począwszy od tego numeru magazynu @madein_warmia_mazury w każdym jego wydaniu będziecie mogli poczytać moje felietony o życiu mazurskich ruinersów. Ich imponujących działaniach, zadziwiających inspiracjach, wylanych w czasie remontów pocie, krwi i łzach, ich cichym bohaterstwie oraz spektakularnych sukcesach i równie widowiskowych porażkach. A najczęściej – o zwykłej codzienności w zupełnie niezwykłym regionie, który wybrali na swój dom”.

Jako dietetyczka prowadząca stronę www.dietakontaktowa.pl, Ewa Bakota pomaga zmieniać nawyki żywieniowe.

Pod tym linkiem Ewa Bakota opowiada o początkach ruchu Mazurskich Ruinersów: https://www.youtube.com/watch?v=w1LI6alCOMM

Katarzyna Maziec – właścicielka firmy i gospodarstwa Zagroda Edukacyjna Warmińska Pszczoła” w Purdzie

Katarzyna Maziec założyła firmę Zagroda Edukacyjna Warmińska Pszczoła. Jest to rodzinne wielofunkcyjne gospodarstwo pszczelarsko-turystyczno-edukacyjne. To unikatowe połączenie usług, które jest innowacyjne oraz wyróżniające.

Jako zawodowa pszczelarka utrzymuje się z pszczelarstwa. Podstawą jest chów i hodowla pszczół oraz sprzedaż rodzin pszczelich. W pasiece pozyskuje niemal wszystkie produkty pasieczne.

Drugim filarem jest agroturystyka – w gospodarstwie są 2 całoroczne domki turystyczne. Pani Katarzyna jest propagatorem Warmii jako nieodkrytej siostry Mazur, idealnej na wypoczynek z dala od miejskiego gwaru. W gospodarstwie dostępny jest domek inhalacyjny, w którym Goście oddychają ulowym powietrzem, chłoną dźwięki pszczół, zapachy ulowe.

Największym wyróżnikiem Zagrody Warmińska Pszczoła jest prowadzenie edukacji.
W 2020 gospodarstwo przystąpiło do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Zajęcia skierowane są do grup przedszkolnych, szkolnych oraz dorosłych.  Podczas zajęć uczestnicy zostają wtajemniczani w magiczny świat pszczół – prowadzone są zajęcia teoretyczne z panelem warsztatowym.

Najambitniejszym i najbardziej wymagającym panelem jest Kurs dla Początkujących Pszczelarzy, podczas którego uzbrajamy młodych adeptów pszczelarstwa w niezbędną wiedzę, praktykę przy ulach oraz mentoring.

W 2023 gospodarstwo przystąpiło do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, w której dzieli się wiedzą z rolnikami i pszczelarzami.

Pani Katarzyna należy do  konsorcjum założycielskiego targowiska „Dobre bo nasze warmińsko-mazurskie” zrzeszającego lokalnych producentów i ich produkty w Spiżarni Warmińskiej w Tomaszkowie.

Jest Sekretarzem Zarządu w Rejonowym Kole Pszczelarzy w Olsztynie.

Jest kobietą przedsiębiorczą i kreatywną, rozwijającą swoją działalność dzięki czemu w 2023 roku została wybrana Pszczelarzem Roku 2023. Warto zaznaczyć iż pierwszy raz w historii konkursu ten tytuł zdobyła, łamiąc wszelkie stereotypy dotyczące pszczelarstwa jako męskiego świata oraz przecierając szlaki kolejnym kobietom pszczelarkom.

Pani Katarzyna jest rolniczką i edukatorką. Kobietą promującą Warmię i warmińską wieś.

Poniżej zestawienie sukcesów Pani Katarzyny w 2023 roku:

 • Laur Agrobiznesu w kategorii Gospodarstwo Specjalistyczne
 • 1 miejsce w kategorii Pszczelarstwo Towarowe (pszczelarstwo zawodowe) w konkursie Pszczelarz Roku
 • Grand Prix konkursu i tytuł Pszczelarz Roku 2023 – pierwszy raz w historii konkursu kobieta zdobyła ten tytuł
 • Wyróżnienie w konkursie Przyjazna Wieś organizowanym przez KSOW+ i CDR
 • 2 miejsce w kategorii rodzinnej w Ogólnopolskim Konkursie Sposób na Sukces promującym przedsiębiorczość na wsi
 • 1 miejsce w konkursie skierowanym do kobiet na wsi „Jesteś wSPAniała” organizowanym przez firmę KRAMP
 • Wyróżnienie w konkursie ARiMR „Polska jakiej nie znacie”
 • 3 miejsce w konkursie organizowanym przez WMODR „Agroturystyka z tradycjami”
 • Wyróżnienie Wójta Gminy na dożynkach 2023
 • Certyfikat Dziedzictwo Kulinarne Warmia i Mazury.