Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2022

23 lutego zebrała się kapituła 24. edycji Wyborów Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur. Została wybrana Złota Dziesiątka kobiet wyjątkowych, które w minionym roku były bohaterkami dziennikarskich publikacji, zostały zauważone przez swoje środowiska, otrzymały nagrody w różnych dziedzinach.

Oto tegoroczna Złota Dziesiątka:

1. Irena Kierzkowska – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.
2. Anna Dudzińska-Filkiewicz – dr n. med. specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.
3. Jadwiga Duszkiewicz – przedsiębiorczyni, prezes zarządu Biskupieckiego Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców.
4. Katarzyna Niewiadomska – właścicielka restauracji oraz przedsiębiorczyni w działalności gastronomicznej w Giżycku.
5. Barbara Margol – prezes Stowarzyszenia Nidzicki Fundusz Lokalny.
6. Maria Rumińska MARY RUMI – wokalistka, instrumentalistka, kompozytorka, autorka projektów muzycznych.
7. Katarzyna Łaski – pedagog, socjoterapeuta, współwłaścicielka z mężem gospodarstwa ekologicznego Kozia Farma Złotna k. Morąga.
8. Izabela Przyłucka – ekolożka, animatorka społeczna, współwłaścicielka Folwarku Łękuk – Hotelu Wellness & SPA na Dzikich Mazurach.
9. Agnieszka Markowicz – artystka, malarka, ilustratorka, projektantka, autorka instalacji artystycznych.
10. Bogumiła Pstrągowska – Sołtys Sołectwa Borki Wielkie od 15 lat, działaczka sportowa i społeczna.

A oto skład kapituły, która dokonała wyboru:

 1. Jolanta Piotrowska – wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego; laureatka Wyborów Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur 2005;
 2. Sylwia Jaskulska – wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 3. Joanna Michalska – wicestarosta powiatu olsztyńskiego;
 4. Anna Ciesielska – prezydent Rotary Club w Olsztynie, Członek założyciel Rotary Club Olsztyn Varmia, współwłaścicielka Instytutu Przedsiębiorczości i Nowych Technologii;
 5. Ewa Domaradzka-Ziarek – prezes Fundacji Moda na Warmię i Mazury, inicjatorka Wyborów Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur;
 6. Rafał Radzymiński – redaktor naczelny Magazynu Madei in Warmia &Mazury;
 7. Ałła Pichevska-Cirut – graficzka komputerowa, właścicielka agencji CirutDesign, Kobieta Sukcesu;
 8. Agnieszka Olkowska-Majewska – dyrektor 4. Oddziału PKO Banku Polskiego SA w Olsztynie;
 9. Krzysztof Karwowski – prezes Banku Spółdzielczego w Szczytnie;  
 10. Piotr Wasześcik – Dyrektor Telewizji Mazury, Sekretarz Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne;
 11. Dorota Wcisła z Elbląga – prezydent Rotary Club Elbląg Centrum, członkini Rady Programowej olsztyńskiego oddziału Telewizji Polskiej, właścicielka Oficyny Wydawniczej OKO w Elblągu;
 12. Marek Borowski – prezes Banku Żywności w Olsztynie.
Tegoroczna edycja wyborów przypadła na trudny czas, gdy wszyscy żyjemy wydarzeniami na Ukrainie. Rozważaliśmy, co zrobić z naszą inicjatywą uhonorowania tegorocznych laureatek zaplanowaną na 8 marca.
Będzie ona zapewne przyćmiona wobec emocji, jakie towarzyszą wszystkim obserwującym wojenne działania. Jednak uznaliśmy, że Międzynarodowy Dzień Kobiet i nasze wtedy spotkanie to możliwość okazania naszej solidarności z kobietami nie tylko walczącej Ukrainy, ale też kobietami wszystkich krajów zmagających się  w minionych latach i dziś  z zagrożeniem, i napaścią na ich spokojne domy.

Więcej na profilu FB: Wybory Kobiet Sukcesu Regionów Polski

Irena Kierzkowska – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Od 24 lat zajmuje się zarządzaniem szpitalami.

Pochodzi z Lidzbarka Warmińskiego. Od dziecka marzyła, by zostać lekarzem i pomagać ludziom. Jeśli te wyobrażenia mogły na czymś zaważyć, to na wyborze specjalności, ponieważ w dzieciństwie lekarz kojarzył jej się ze słuchawkami, stąd wybór padł na internę. Jest lekarką, absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalistką w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii

Po studiach podjęła pracę w szpitalu powiatowym w Bartoszycach, gdzie została dyrektorem w 1998 r. i pełniła tę funkcję przez 10 lat. Wtedy zmagała się z reformą Buzka.

Od 2008 r. jest dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Przez wiele lat działała we władzach Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Szpitali Specjalistycznych, a obecnie zasiada w zarządzie Polskiej Federacji Szpitali.

Irena Kierzkowska ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Ogólnego w Warunkach Rynku Europejskiego na Politechnice Częstochowskiej Wydział Zarządzania Centrum Europejskie. Posiada dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych  w Spółkach. Jest absolwentem Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia.

W Olsztynie od początku nie brakowało jej wyzwań. Pierwszym była realizacja wielkiego projektu – budowy nowego bloku operacyjnego. Obiekt o wartości 68 mln zł powstał dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych kwotą 45,5 mln zł. Zaczął funkcjonować na początku 2014 roku. To największa inwestycja szpitala wojewódzkiego w ostatnim 20-leciu. W nowym skrzydle szpitala znalazło się 12 nowocześnie wyposażonych sali operacyjnych. Jest jedną z największych i najnowocześniejszych jednostek tego typu na Warmii i Mazurach.

Do największych osiągnięć kierowanego przez Irenę Kierzkowską Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie należy zaliczyć również powstanie w lipcu 2010 pierwszego w województwie warmińsko-mazurskim ośrodka transplantologicznego, który przeszczepia nerki pacjentom z regionu i całego kraju.

W 2012 r. zaczęło działać Centrum Urazowe, dzięki któremu szpital zapewnia komplementarne, specjalistyczne leczenie pacjentów z urazami wielonarządowymi. Projekt dofinansowano kwotą 9.5 mln zł z funduszy UE.

W czasie kierowania WSS w Olsztynie przez Irenę Kierzkowską wyremontowano i zmodernizowano, wyposażając w nowoczesny sprzęt wszystkie oddziały, a jesienią ub. roku oddano do użytku większą i bardziej przyjazną pacjentom Przychodnię Specjalistyczną.

Jak podkreśla pani dyrektor troska o chorych jest podstawowym wyznacznikiem kierunku działania, czego najlepszym wyrazem jest misja szpitala: „Pacjent przede wszystkim”.  – Jej wyrazem jest również ciągły rozwój i doskonalenie polityki jakości poprzez utrzymywanie standardów ISO oraz przechodzenia certyfikacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – mówi.- Nieodłącznym elementem polityki jakości jest dbanie o płynność finansową, którą niezmiennie utrzymujemy, także w dobie epidemii COVID-19.

Z kolei Wielonarządowe Centrum Chorób Naczyń jest przykładem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych z wykorzystaniem zespołów wielospecjalistycznych dedykowanych indywidualnym potrzebom pacjenta. Docenili to jurorzy konkursu Bezpieczny Szpital Przyszłości Inspiracje 2019, którzy wyróżnili ten projekt. W ogólnopolskim konkursie organizowanym pod patronatem Prezesa NFZ, Głównego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zdobył czwarte miejsce w kategorii „Innowacje w szpitalu”.

To nie jedyny sukces szpitala w ogólnopolskich zestawieniach:

*Pierwsze miejsce w województwie warmińsko-mazurskim i 14 w kraju – tak przedstawiały się osiągnięcia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olszynie w Rankingu Szpitali przygotowanego wspólnie przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i dziennik „Rzeczpospolita” za 2019 r.

*Szpital doceniono także za skuteczne radzenie sobie podczas epidemii COVID-19. WSS w Olsztynie został wyróżniony w prestiżowym konkursie „Sternik. Cała Naprzód” Banku Gospodarstwa Krajowego. Statuetkę i tytuł „Sternik 2020″ odebrała dyrektor Irena Kierzkowska podczas uroczystej gali, która odbyła się 3 września 2021 r. w hotelu Anders w Starych Jabłonkach.

Osiągnięcia kierowanego przez Irenę Kierzkowską szpitala doceniał także samorząd województwa:

*Zespół ginekologiczno-położniczy został laureatem konkursu „Żagle Warmii i Mazur 2020” za wykonane po raz pierwszy w Polsce Francuskie Cesarskie Cięcie z dostępu zewnątrzoponowego metodą French AmbUlatory Caesarean Section (FAUCS). Ta medyczna procedura zwyciężyła w kategorii „Najlepsza usługa”. „Żagle Warmii i Mazur” to prestiżowa nagroda przyznawana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny otrzymał Laur Najlepszym z Najlepszych 2020 w Kategorii zdrowie za zastosowanie trombektomii mechanicznej, jako nowoczesnej metody leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu w ramach zapewnienia pacjentom kompleksowego leczenia udaru mózgu i wpisanie do programu pilotażowego trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego, realizowanego przez Ministra Zdrowia. Udział w programie brało udział 17 ośrodków w kraju. Szpital Wojewódzki rozpoczął pilotaż 1 lipca 2019 r.

Nowoczesne wyposażenia oraz wysokie kwalifikacje personelu medycznego umożliwiły wykonanie także wielu innych pionierskich na skalę regionu i całego kraju zabiegów:

*Kardiolodzy za wykonanie w listopadzie 2016 roku dwóch pierwszych w regionie zabiegów wszczepienia specjalnych urządzeń zamykających (okluderów) uszka lewego przedsionka serca, które zmniejszają ryzyko zgonu i udaru mózgu, zostali nagrodzeni w konkursie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego o laur „Najlepszym z najlepszych”.

*Kraniotomia z wybudzeniem śródoperacyjnym, to operacja, która została wykonana przez zespół interdyscyplinarny, złożony z neurochirurgów, anestezjologów, psychologa i personelu operacyjnego. Polega ona na usunięciu guza mózgu z zaoszczędzeniem funkcji neurologicznych szczególnie ważnych dla chorego, np. orientacji przestrzennej dla architekta. Wyróżnienie za w kategorii „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie” konkursu samorządu województwa „Żagle Warmii i Mazur”.

*Leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaków wewnątrzczaszkowych w obrębie tętnic szyjnych i tętnic mózgowych, jako pierwszy w województwie warmińsko-mazurskim wykonał zespół Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych Działu Diagnostyki Obrazowej. Ta nową metoda leczenia tętniaków mózgu to zabieg embolizacji wewnątrznaczyniowej. WSS w Olsztynie otrzymał Wyróżnienie I stopnia w X edycji konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur, w kategorii: usługa medyczna- szpitale.

*Sala hybrydowa, pierwsza w województwie warmińsko-mazurskim jest bazą do realizacji wspólnych, jednoczasowych zabiegów (zabiegów hybrydowych) z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz radiologii. Pierwszy zabieg przeprowadzono w kwietniu 2018 r. To właśnie w tej sali zespół operacyjny ginekologów i radiologów wykonał w styczniu 2019 r. pionierską w skali kraju operację, dzięki której pacjentka z bardzo poważnym powikłaniem ciąży bezpiecznie urodziła dziewczynkę i zachowała możliwość ponownego urodzenia dziecka. To osiągnięcie docenił marszałek województwa, nadając wyróżnienie w kategorii „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur – podkategoria usługa” w konkursie Żagle Warmii i Mazur.

Sala hybrydowa pozwala na kolejne nowatorskie zabiegi. 10 grudnia 2021 roku po raz pierwszy w szpitalu wojewódzkim, a także w naszym województwie kardiolodzy wykonali zabiegi przezskórnego (bez konieczności zabiegu kardiochirurgicznego) wszczepienia sztucznej zastawki aortalnej (TAVI – Transcatheter Aortic Valve Implantation). Taki zabieg jest znacznie mniej obciążający dla organizmu pacjenta i może być jedynym ratunkiem dla osób, które z racji zaawansowanego wieku i chorób współistniejących nie mogą być operowani w sposób klasyczny.

W październiku 2020 r. szpital dołączył do grona ośrodków, w których są wykonywane operacje przeszczepu rogówki. Transplantolodzy kontynuują zabiegi także podczas epidemii COVID-19.

Irena Kierzkowska otrzymała także indywidualne nagrody, choć jak podkreśla, są one efektem pracy wszystkich pracowników:

* Na wniosek Polskiej Federacji Szpitali w grudniu 2021 r. z okazji obchodów jubileuszu 10-lecia PFSz otrzymała Odznakę Państwową Zasłużony dla Ochrony Zdrowia nadawaną przez Ministra Zdrowia.

*Dyrektor WSS w Olsztynie otrzymała nagrodę i tytuł Menedżera Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne uzyskany w ogólnopolskiego konkursu Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny organizowanym od 2000 r. przez wydawnictwo Termedia oraz czasopismo „Menedżer Zdrowia”. Pani dyrektor została nagrodzona m. in. za utrzymanie płynności finansowej szpitala, a także wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego nowotworów piersi i zabiegi oszczędzające z użyciem izotopu jako znacznika, szerokim echem odbiły się w skali ogólnopolskiej sukcesy ginekologii onkologicznej. Dzięki innowacyjnej metodzie udało się wszczepić zamrożony wcześniej jajnik chorej na czerniaka pacjentce, po zakończonej chemioterapii. Sukcesem jest także wdrożona w szpitalu przyśpieszona ścieżka leczenia udaru – z SOR bezpośrednio na tomografię interwencyjną.

Innym z wymienionych w uzasadnieniu powodów przyznania tytułu Menedżera Roku 2017 jest zapewnienie kompleksowej usługi w zakresie nefrologii przez włączenie w struktury WSS w Olsztynie Stacji Dializ. – Oferujemy pacjentom wszystkie metody leczenia nerkozastępczego. Można powiedzieć, że dzięki temu mamy skoordynowany system leczenia pacjentów ze schorzeniami nerek, łącznie z przeszczepami – stwierdziła Irena Kierzkowska. Przypomniała też, w 2017 r. włączono w struktury Szpitala również pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Wartość inwestycji w pracownie to 10 mln zł.

*Ogólnopolski sukces dyrektor WSS w Olsztynie docenił marszałek Gustaw Marek Brzezin, który przyznał Irenie Kierzkowskiej Złoty Laur „Najlepszym z Najlepszych”.

Atutem kobiet na stanowiskach dyrektorów szpitali, jak mówi Irena Kierzkowska, jest oprócz wiedzy również intuicja, która jest szczególnie przydatna w zarządzaniu zmianą w warunkach permanentnego reformowania systemu ochrony zdrowia. Trzeba być gospodarnym i zarządzać finansami jak budżetem rodzinnym.

Irena Kierzkowska: Lubię to, co robię. Kocham ten szpital. Jestem tutaj od problemów i kryzysów, ale szukanie talentów i stwarzanie warunków do rozwoju szpitala jest tą przyjemniejszą stroną zarządzania. Szukając rozwiązań zaczynam zawsze od czarnych scenariuszy, a potem wypracowujemy bezpieczną strategię. Lubię współpracę i interdyscyplinarne podejście do pacjenta, bo to przynosi postęp w leczeniu.

Anna Dudzińska-Filkiewicz – doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii szczękowo- twarzowej.

 • Akademia Medyczna w Białymstoku, Tytuł lekarza dentysty – 2006r
 • Tytuł dr n. med., specjalizacja: Chirurgia szczękowo- twarzowa-2014-Doktorat – „Ocena przydatności immuno- histochemicznego badania wybranych cytokeratyn w histoklinicznej diagnostyce torbieli zębopochodnych”- promotor prof dr hab n med Marian Sulik
 • Absolwentka SGH, studia podyplomowe Zarządzanie Biznesem Medycznym, MBA oraz DBA w medycynie Collegium Humanum.
 • Koordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 • Świetny i bardzo sprawny manager, wysokiej klasy specjalista chirurg, matka, żona, kobieta do tego zaledwie 40-letnia!
 • Kobieta chirurg, w zdominowanej przez mężczyzn branży, odważna, podejmuje się dużych zabiegów, rekonstrukcji i odbudowy po dużych urazach twarzoczaszki. Na co dzień pracuje również w oparciu o wszelkie zdobycze technologii jak wydruki 3d odbudowy po dużych zmianach onkologicznych czy w wyniku wypadku.
 • Aktywnie działająca charytatywnie wspierając min. Fundację Przyszłość dla Dzieci, gdzie objęła bezpłatnym leczeniem wybranych podopiecznych fundacji, Dom Dziecka w Morągu, gdzie przygotowywała wyprawki szkolne, zaangażowana w przygotowywanie posiłków dla samotnych i potrzebujących. Prywatnie: mama dwóch córeczek, pasjonatka jazdy konnej i tenisa, lubiąca aktywnie spędzać czas i masowo czytać książki. Członkini Rotary Club Olsztyn Varmia.
 • Widząc podczas pracy na oddziale ogromny problem z brakiem na czas diagnostyki pacjentów onkologicznych wywołany w trakcie pandemii Covid-19 i braku finansowania na ten cel – sama uruchomiła bezpłatny program profilaktyczny w kierunku nowotworów śluzówki jamy ustnej 19.03 (w przededniu Światowego Dnia Jamy Ustnej 20.03).
 • Rodowita Olsztynianka, wysoce szanowana w środowisku stomatologicznym. Uwielbiana przez swoich pacjentów i studentów. Szczególnie ceniona za ciepłe podejście, wieloletnie doświadczenie oraz rzetelną wiedzę. Pasję stomatologiczną odziedziczyła po rodzicach.
 • Godnie reprezentuje nasz region wielokrotnie na licznych Kongresach i Konferencjach od Londynu, Wiednia aż po Dubaj czy Bangkok.
 • Oprócz codziennej pracy, prowadzi badania naukowe na temat rekonstrukcji ubytków poresekcyjnych implantami wykonywanymi w technologii 3D. Jest autorką licznych publikacji.
 • Od 10 lat wykładowca Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pracuje w Katedrze Radiologii UWM pod kierownictwem dr hab. N med. Anny Żurady.
 • Aktywny członek europejskich i polskich stowarzyszeń chirurgów szczękowo-twarzowych oraz implantologów takich jak:
  • EUROFACES – Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Szczękowo – Twarzowych,
  • POLFACES – Polskiego Towarzystwa Chirurgów Szczękowo – Twarzowych,
  • PSI – Polskiego Towarzystwa Implantologicznego,
  • ITI – International Team of Implantologist.
 • Współwłaścicielka Kliniki Stomatologicznej Alfa Dental w Olsztynie, specjalizującej się w implantologii i rekonstrukcji uśmiechu. Jej główne obszary: Implantologia, chirurgia, rekonstrukcje kości, chirurgia śluzówkowa. W jej klinice aktualnie pracuje blisko 40-osobowy zespół.
 • Jako pierwsza w regionie wprowadziła komercyjne zabiegi w znieczuleniu ogólnym wykonywane głównie przy dentofobii lub dużych i wyczerpujących dla pacjenta zabiegach chirurgicznych.

https://youtu.be/KGiMSewPaPY

Jadwiga Duszkiewicz – przedsiębiorczyni, prezes zarządu Biskupieckiego Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców.

Jadwiga Duszkiewicz jest przedsiębiorcą, prezesem zarządu Biskupieckiego Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców, Sekretarzem Stowarzyszenia Kobiet „Barwy Warmii” oraz Przewodniczącą Rady Przedsiębiorców działającej przy Burmistrzu Biskupca.

Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym gminy. Jest jedną z inicjatorek comiesięcznych spotkań „Babskiego Gadania”, które od ponad dwudziestu lat integruje, rozwija i aktywizuje mieszkanki Biskupca i okolic. Ma tytuł Honorowego Obywatela Gminy Biskupiec.

Pani Jadwiga aktywnie włącza się we wszystkie działania na rzecz miasta i gminy, zna problemy, z którymi zmagają się lokalni mieszkańcy, w szczególności przedsiębiorcy. Jako przewodnicząca Rady Przedsiębiorców angażuje się w ich sprawy i wspiera w rozwiązywaniu problemów. Jest bardzo lubiana i ceniona przez mieszkańców, zaraża pomysłowością i dobrą energią.

Jadwiga Duszkiewicz to przykład przedsiębiorczej kobiety, przed którą życie postawiło wielkie wyzwanie wobec zmian społeczno-ustrojowych na przełomie lat 89 i 90, i któremu sprostała z sukcesem.

Z wykształcenia technolog żywności, z pierwszego zawodu mleczarz, wykonująca obecnie od wielu lat zawód handlowca.

Po studiach przyjechała do Biskupca, gdzie otrzymała pracę w zakładzie mleczarskim powiązanym z PGR w Biskupcu. Była tam kierownikiem produkcji. Mąż był dyrektorem zakładu budowlanego, który również współpracował ściśle z PGR-em.

Mieli dwoje malutkich dzieci i półtora miliona kredytu do spłacenia za domek, gdy w 1990 roku runął ich świat. Przekształcenia ustrojowe, w tym gospodarcze, wywróciły do góry nogami porządek rzeczy. Gdy PGR-ry zaczęły być likwidowane, zamknięty został również zakład męża, jak też mleczarnia, w której pracowała.

Byliby bez środków do życia, tak jak wielu ludzi, którzy pracowali w państwowych gospodarstwach rolnych. Szczęściem w nieszczęściu było to, że 7 miesięcy przed planowaną likwidacją biskupieckiej mleczarni ówczesny prezes zakładu zaproponował pani Jadwidze, żeby w ramach etatu objęła prowadzenie sklepu mleczarskiego, który mógł być sposobem na niepewne jutro. Gdy zamknięto mleczarnię, przejęła ten sklep. Było to ich jedyne źródło utrzymania.

Wtedy poczytywała to sobie za ujmę. Za PRL-u o grupie zawodowej sklepikarzy wyrażano się z lekką pogardą. Pani Jadwiga  przepłakała, jak mówi, 5 lat nie mogąc tej sytuacji zaakceptować.

Uczyła się handlu od koleżanek handlowców. Pracowała po 16 godzin, mąż pomagał, maluchem woziła towar. Mąż potem wyjechał do Szwecji, żeby zarobić, bo na życie nie starczało. Taki los spotkał wtedy wiele innych osób.

Po 5 latach pani Jadwiga już się wdrożyła do działalności handlowej, nauczyła się przepisów, umiała rozliczyć koszty pracy i wyliczyć pobory ludziom. Takich umiejętności nie miały inne koleżanki prowadzące sklepiki, które były bez wykształcenia. Postanowiła im pomagać.

Zaczęły się regularnie spotykać. Wtedy też przyszedł pomysł, żeby założyć stowarzyszenie. I tak powstało Biskupieckie Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców w roku 2002.

Wzbudziło to w tamtych czasach zainteresowanie, ponieważ w każdym mieście sklepikarze raczej konkurowali ze sobą, a w Biskupcu współpracowali. Organizowali pokojowe wiece i demonstracje, co pozwoliło wypracować dobre relacje z władzami miasta na przykład w kwestii przejmowania lokali.

Gdy latach 2000 zakłady pracy w Biskupcu dawały bony zakupowe pracownikom do nowych supermarketów w Olsztynie, wożąc ich za darmo busikami, co zabierało klientów handlowcom z Biskupca, stowarzyszenie postanowiło zaprotestować.

Jadwiga Duszkiewicz napisała wtedy pismo do urzędu miasta, panie poroznosiły to pismo też po zakładach pracy, uświadamiając, że odpływ klientów z Biskupca to mniej pieniędzy w kasie miasta. Stowarzyszenie zaproponowało bony zakupowe do realizacji w sklepach w Biskupcu. Władze miasta odniosły się ze zrozumieniem do sprawy. I tak oto w jednym roku biskupieccy handlowcy przejęli 5 milionów bonów przez miejskie sklepy. Podobne działania trwają do dziś.

W 2001 roku powstało stowarzyszenie Lewiatan Orbita, w którym przez kilka lat pełniła funkcję prezesa.

Obecnie Jadwiga Duszkiewicz prowadzi jeden sklep o powierzchni 160 m kwadratowych. Jest to sklep, jak mówi pani Jadwiga, staroświecki z obsługą tradycyjną.

Umiejscowiony przy cmentarzu i przy szkole ma specyficzną klientelę. Tam nawiązują się bliskie relacje pomiędzy klientami a personelem sklepu.

Kiedyś po trzech dniach nieobecności pewnej klientki zaniepokojony personel wydelegował osobę, by odwiedziła jej mieszkanie. Okazało się, że klientka była bardzo chora i potrzebowała pomocy. Prawdopodobnie to zainteresowanie uratowało jej życie.

Od 10 lat sklep pani Jadwigi prowadzi zakupy na telefon.

Jej córka po 13 latach emigracji wróciła z Monachium i postanowiła dołączyć do interesu rodzinnego. Na piętrze budynku sklepu zrobiła lokal gastronomiczny z kuchnią śródziemnomorską obsługujący różnego rodzaju wydarzenia. Jest uwiedziona atmosferą, jaka panuje wśród biskupieckich przedsiębiorców.

Katarzyna Niewiadomska – właścicielka restauracji oraz przedsiębiorczyni w działalności gastronomicznej w Giżycku.

fot. Fotografia Tomasz Karolski www.tomaszkarolski.pl https://www.facebook.com/FotografiaTomaszKarolski/

Od roku 1996 Pani Katarzyna Niewiadomska prowadzi wraz z mężem działalność gastronomiczną w Giżycku. Obecnie jest to 5 restauracji zatrudniających całorocznie prawie 60 osób, a w sezonie letnim nawet 150.

Oprócz działalności gastronomicznej, przybliżającej swoim gościom kuchnie z całego świata, prowadzi wiele warsztatów kulinarnych dla pasjonatów dobrego smaku. Lokale Pani Katarzyny są też miejscem kultury poprzez liczne wydarzenia kulturalne – koncerty, kabarety, wernisaże. Zawsze stara się nadążyć za potrzebami czasu, ale przede wszystkim swoich gości. Trzy lokale z pięciu od lat znajdują się na pierwszych miejscach na kulinarnych portalach opiniotwórczych (również zagranicznych) i zyskują największe zainteresowanie smakoszy dobrej kuchni. W tak trudnych czasach, jakie powstały na skutek pandemii COVID 19, dostosowała swoje usługi do trwającej, trudnej sytuacji życiowej. Nie zwolniła żadnego pracownika, co w obszarze gastronomii było wyjątkiem. Zapewniając wysokie warunki bezpieczeństwa, Pani Katarzyna zaopatrzyła swój personel we wszelkie niezbędne środki ochrony, aby pracownicy mogli wykonywać swoją pracę. Wprowadziła system zmianowy, tak, żeby dostosować działalność gastronomiczną do możliwości i potrzeb klientów. Stworzyła dodatkowo system zdalnej sprzedaży i rozszerzyła zakres działania z rynku lokalnego na obszar do 100 km poza Giżycko.

W bezpieczny sposób były dowożone dania do klientów, między innymi, dzięki którym Pani Katarzyna mogła utrzymać swoją działalność w czasie COVID-19. To pozwoliło także na zachowanie relacji ze stałymi gośćmi, ale przede wszystkim na zapewnienie utrzymania pracowników oraz ich rodzin. Pani Katarzyna Niewiadomska twierdziła, że „nowe czasy rodzą nowe możliwości i trzeba umieć je wykorzystać”. Tak też Pani Katarzyna postępowała. Jest osobą bardzo twórczą, kreatywną i wyczulaną na ludzką krzywdę.

Wszystkie lokale przetrwały te trudne czasy i co ważne, są po części wizytówką naszego regionu.

Oprócz działalności gospodarczej Pani Katarzyna Niewiadomska od lat zajmuję
się działalnością społeczną i charytatywną.

– od roku 2013 pomysłodawczyni i główny organizator akcji „Świąteczne Anioły”
w ramach której organizuje corocznie ponad 100 paczek świątecznych
dla najuboższych dzieci z Giżycka i najbliższych okolic;

– od roku 2019 pomysłodawczyni i organizator wraz z przyjaciółkami akcji „Świąteczna paczka dla Seniora”, w ramach której w roku 2020 i 2021 podopieczni DPS
oraz samotni seniorzy z Giżycka otrzymali świąteczne paczki (na Boże Narodzenie
i Wielkanoc);

– pomysłodawczyni i organizatorka wraz z przyjaciółkami (Justyną Kaniecką, Joanną Weitz Sudak i Natalią Paszkiewicz) akcji Kolacja Wigilijna dla samotnego Seniora”
w ramach której, giżyckie restauracje przygotowały kompleksowe wigilijne
i wielkanocne posiłki (kolacje, obiady itd.). Każdy potrzebujący dostał gorący posiłek.

– w czasie początkowym pandemii w kwietniu 2020 roku, kiedy nic nie było wiadome
i brakowało podstawowych środków higienicznych, Pani Katarzyna zorganizowała zbiórkę środków higienicznych i przekazała dla Giżyckiego Szpitala, DPS w Giżycku, Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku, Stacji dializ, Pogotowia ratunkowego 20 tys. maseczek chirurgicznych, płyny do dezynfekcji, termometry, 1,5 tys. butelek wody, 60 ręczników.

Należy podkreślić, że nie sposób wyliczyć ile „duszyczek” uratowała Pani Katarzyna poświęcając swój czas, bo angażuje się we wszystkie akcje, gdzie są potrzebujący.
Po każdym wydarzeniu, gdy tylko zostaje jedzenie, wozi je osobiście do noclegowni,
aby podzielić się z najbardziej potrzebującymi. Dodatkowo „ratuje praktykantów”, których nikt nie chce przyjąć, aby mogli dalej się uczyć. Walczy o ich byt, pokazując,
że jest nadzieja na lepsze życie.

„Jest po prostu wspaniałym człowiekiem”

Pani Katarzyna Niewiadomska została uhonorowana Statuetką Świętego Brunona 2020  w kategorii „Gospodarka”.

Foto  T. Karolski – Katarzyna Niewiadomska podczas Gali Nagród Świętego Brunona

Barbara Margol – prezes Stowarzyszenia Nidzicki Fundusz Lokalny

Jest ekspertką w zakresie lokalnego partnerstwa  i założycielką filantropijnej organizacji- stowarzyszenia  Nidzicki Fundusz Lokalny. Inicjatorka programów stypendialnych dla młodzieży oraz programów edukacyjnych dla młodzieży w ramach Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości. Wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego. Jest menadżerem przedsiębiorstwa społecznego „Garncarska Wioska”. Jest to jedna z pierwszych i największa w województwie warmińsko – mazurskim „wioska tematyczna”, która kultywuje dawne tradycje regionalne. Organizowane są tutaj warsztaty rzemieślnicze dla dzieci i dorosłych, obsługiwane są wizyty studyjne, prowadzona jest gospoda z regionalnymi potrawami oraz muzeum skał, skamieniałości i minerałów „Skarby Ziemi”.  W „Garncarskiej Wiosce” funkcjonuje Kino Przyrody, a w jarzębinowym amfiteatrze organizowane są koncerty, festiwale i spektakle poetyckie. „Garncarska Wioska” to kompleks , który obejmuje także największy,  pokazowo – edukacyjny ogród na Mazurach –  „Rajski ogród” o powierzchni ponad 3 hektarów z tysiącami gatunków roślin. „Garncarską Wioskę” odwiedza rocznie ok. 25 tysięcy gości z Polski i zagranicy. Jest współtwórczynią jednej z największych atrakcji turystycznych w regionie.

Barbara Margol jest koordynatorką programów partnerskich dla młodzieży i organizacji społecznych. Swoimi doświadczeniami dzieli się z organizacjami w Polsce i za granicą (Ukraina, Gruzja, Białoruś, Mongolia).  Jest twórczynią domu pracy twórczej dla dzieci i młodzieży „NIEZAPOMINAJKA”, w której odbywają się kreatywne warsztaty dla dzieci. Prowadzona jest tam Akademia Małego Dziecka i prowadzone są  zajęcia dla dzieci z filozofii, logiki, etyki, aksjologii, sztuki i przyrody.

Za swoje społeczne i edukacyjne zaangażowanie w 2009  roku, w plebiscycie tygodnika „Newsweek Polska” została uhonorowana tytułem „Społecznika Roku”, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz  Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Maria Rumińska – wokalistka, multiinstrumentalistka, kompozytorka, aranżerka, autorka kompozycji oraz opracowań muzycznych dla licznych spektakli teatralnych (w tym dramatycznych, lalkarskich, tanecznych) oraz słuchowisk radiowych. Na co dzień posługująca się pseudonimem artystycznym Mary Rumi.

Uczestniczyła w niezliczonej ilości koncertów, nagrań, spektakli czy warsztatów muzycznych w Polsce i na całym świecie. Współzałożyła i była członkinią takich zespołów, jak: Hoboud (reprezentant EXPO 2015 w Mediolanie, laureat III Folkowego Fonogramu Roku 2009 i III miejsca na Festiwalu Nowa Tradycja 2009), MaryGoRound, Kaszebe – Ola Walickieg czy PAMARUNA. Od 2007 r. jest niezastąpionym wokalem kobiecym zespołu muzyki celtyckiej SHANNON, z którym zagrała kilkaset koncertów w całej Europie i na świecie oraz wydała cztery albumy.

W latach 2017 – 2019 Mary Rumi wraz z Imranem Azizem Mianem i Kamilem Rogińskim współtworzyli projekt Ambasady RP w Islamabadzie “Polska–Pakistan. Muzyka bez granic”, czego owocem jest album “Hamara Muzyka”, z kilkunastoma warmińskimi pieśniami, opracowanymi przez Mary Rumi.

W 2020 roku zrealizowała Stypendium MKiDN „Kultura w Sieci” – prezentując cykl audio-video, pod nazwą „Melodie Warmii i Mazur – subiektywna selekcja pieśni” oraz założyła wspólnie z Małgorzatą Makowską i Anią Brodą trio folkowo-autorskie – SPLOTY.

W latach 2008-2018 pracowała na stanowisku kierowniczki muzycznej w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie. Współpracowała ze wszystkimi trzema olsztyńskimi teatrami: Lalkowym, Dramatycznym oraz Teatrem Nowym (projekt  muzyczny z Grzegorzem Gromkiem „Grechuta Kameralnie”, album „Kolęduj-My! Warmia-Mazury na Święta” 2020). Dwukrotnie wyróżniona przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego: nagroda w dziedzinie kultury (2015) oraz order “Zasłużona dla Warmii i Mazur” (2019).

Obecnie koncertuje również ze swoim autorskim projektem “Mary Rumi Solo Act”, który oscyluje wokół jazzu i folku. W 2022 roku powraca do swoich jazzowych korzeni, wydając debiutancki album: Mary Rumi – “Depressed Lady”.

Katarzyna Łaski – socjoterapeutka, pedagog, współwłaścicielka ekologicznego gospodarstwa Kozia Farma Złotna.

Urodziła się i wychowała na Mazowszu, tam na Uniwersytecie Warszawskim skończyła studia pedagogiczne i podyplomową socjoterapię. Tam też wyszła za mąż i przez kolejnych dziesięć lat pracowała jako trener umiejętności interpersonalnych prowadząc szkolenia.

Na warmińsko-mazurskie ziemie pierwszy raz przyjechała za sprawą swojego męża, będąc już dorosłą osobą. Niełatwo było opuścić syna, rodzinę, przyjaciół i znajomych, jednak po ponad dziesięciu latach życia w Oberlandzie,  mówi, że już jest „stąd”

 Początki działania Koziej Farmy Złotna sięgają 2011 roku, kiedy to oboje z mężem Grzegorzem, zdecydowali się na przeprowadzkę spod Warszawy. Kupili podupadające siedlisko niedaleko Morąga w rodzinnych stronach Grzegorza, założyli jedno z nielicznych w Polsce ekologicznych kozich gospodarstw i nazwali je Kozia Farma Złotna. Od początku ich założeniem było posiadanie własnej paszy i pastwisk, tak aby cała produkcja była pod kontrolą. Mimo iż nie mieli przygotowania rolniczego ani serowarskiego, udało im się zbudować imponujące stado kóz.

Kasia zajęła się opieką nad kozami,  a Grzegorz – serowarstwem. Odwiedzający farmę dostrzegą w ich zagrodzie autentyczną troskę i szacunek dla zwierząt. Wszystkie kozy mają swoje imiona i większość z nich Kasia rozróżnia. Wie, które młode jest od której matki, która kózka przyjdzie na dźwięk  jej imienia,  a która nie lubi towarzystwa i nie da się pogłaskać. Potrafi dostrzec w pozornie zwyczajnym kozim zachowaniu, że coś jest nie tak. Na przykład, że koza, która zazwyczaj idzie na początku stada, tym razem zostaje z tyłu, że koźlątko jest mniej aktywne niż zwykle.

Stopniowo gospodarstwo zaczęło przyciągać coraz więcej klientów, coraz więcej osób zaczęło pytać o możliwość dłuższego wypoczynku na farmie. Katarzyna skończyła więc podyplomowe studia projektowania ogrodów z domem rodzinnym i zaczęła planować komfortową i piękną przestrzeń dla gości. Tak powstała kameralna agroturystyka, która o każdej porze roku przyciąga wszystkich spragnionych natury i prostego, wiejskiego klimatu.

„Iść z kozami na łąkę, wziąć na ręce koźlątko, boso pospacerować w sadzie, poskubać maliny z krzaka, wypić poranną kawę pod starą czereśnią – to w naszym zabieganym, współczesnym świecie doświadczenia nie do przecenienia”– mówi Kasia. „Goście, którzy nas odwiedzają, to bardzo świadomi ludzie, doceniający smak naszych serów, własnych warzyw i owoców, własnoręcznie pieczonych chlebów z ekologicznej mąki z sąsiedztwa. Często też są to osoby, które bardzo podobnie odbierają świat, często sami marzą o ucieczce na wieś.  Niektórzy z nich, zainspirowani Kozią Farmą sami kupują ziemię w pobliżu i zakładają ekologiczne gospodarstwa.”

Niezwykle ważnym polem działania stał się dla Katarzyny także jej ogród – zarówno ozdobny, jak i użytkowy. Idee permakultury, szacunku do gleby i naturalnych metod jej uprawy przekładają się na ukwieconą farmę i pyszne warzywa serwowane gościom.

Dzięki ciężkiej pracy Kasi i Grzegorza farma w Złotnej znana jest z wysokiej jakości kozich jogurtów, kefirów, twarożków, serków z dzikimi ziołami, wędzonych, w słoiczkach w zalewie olejowej, serów podpuszczkowych, dojrzewających oraz twardych. Jest jedną z bardziej rozpoznawalnych w kraju marek serów z Warmii i Mazur oraz laureatem wielu nagród.

 • 2014 r. na Ogólnopolskim Festiwalu ŚWIĘTO WINA I SERA we Wrocławiu, ser wędzony Złotniak zdobył główną nagrodę, Twarożek Oberlandzki zdobył pierwszą nagrodę w kategorii serów twarogowych.
 • 2016 r. na VI Ogólnopolskim Festiwalu Serów Farmerskich i Tradycyjnych w Lidzbarku Warmińskim „Czas na ser” Twarożek Oberlandzki otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii sery świeże i twarogowe.
 • 2016 r. Kozia Farma Złotna uznana została za najlepsze ekologiczne gospodarstwo towarowe w województwie Warmińsko- Mazurskim, a następnie w październiku tego roku zdobyła też główną nagrodę na szczeblu krajowym.
 • 2019 roku Kozia Farma Złotna w wojewódzkim konkursie „Zielone Lato” okazała się być najlepszą ZAGRODĄ EDUKACYJNĄ.
 • 2019 r. w Olsztynie w czasie VII Targów Mleczarskich Twarożek Oberlandzki otrzymał PUCHAR MARSZAŁKA Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • 2021 r. Twarożek Oberlandzki zdobył wyróżnienie na dorocznym święcie DZIEDZICTWA KULINARNEGO „Smaki regionów”.

Kasia nie ma jednak wątpliwości – „Tak naprawdę  największym naszym  sukcesem jest to, że ludzie chcą kupować nasze sery, że są one zdrowym i jakościowym produktem. Że nasze kozy przyciągają na farmę i dorosłych,  i dzieci, grupy menedżerów i niepełnosprawnych intelektualnie, miłośników przyrody i tych, którzy dopiero u nas odkrywają wartość życia bliższego naturze. Jesteśmy Zagrodą Edukacyjną, często gościmy na farmie dzieci i młodzież. Obserwowanie, jak stopniowo znika dystans a czasem może nawet lekka obawa, a na twarzach pojawia się szeroki uśmiech i prawdziwa czułość do naszych zwierząt – jest dla mnie najlepszą nagrodą”.

https://koziafarma.pl

https://youtu.be/vVboHYMys6M

https://www.youtube.com/channel/UCIfEi2qEvgaKs8NA5q8LqnQ/videos

Izabela Przyłucka – po pierwsze ogrodniczka i ekolożka, po drugie animatorka społeczna, po trzecie współwłaścicielka Folwarku Łękuk – hotelu wellness & SPA na Dzikich Mazurach.

Z powołania i wykształcenia nauczycielka, najpierw polonistka i instruktorka teatralna, dziś edukator eko-postaw życiowych. Jej misją jest szerzenie idei przyjazności naturze i ogrodnictwa naturalnego jako sposobu zapobiegania konsekwencjom kryzysu klimatycznego.

Pochodzi z Giżycka, wiele lat mieszkała pod Warszawą, obecnie jej domem jest Łękuk Mały w gminie Wydminy.

W 2012 roku wraz z mężem Krzysztofem zostawili podwarszawskie wygody, przyjaciół, stabilną firmę i z poczuciem misji wrócili na rodzinne Mazury. Wyrwali swoich trzech synów od ich kolegów i koleżanek, wierząc, że któregoś dnia Ci wybaczą i docenią ich plan. Na szczęście dorośli już synowie, patrzą na działania rodziców z nie mniejszą dumą niż rodzice na swoje dzieci.

Izabela i Krzysztof Przyłuccy od 13 lat rozwijają na Mazurach ideę hotelu samowystarczalnego, niezależnego energetycznie, z własnym lub lokalnym jedzeniem, skutecznymi rozwiązaniami ekologicznymi oraz miejsca przyjaznego pracownikom i ich rodzinom. Zatrudniają na stałe ponad 30 osób, a w sezonie nawet do 70.

Za główne cele stawiali od początku: budowanie mazurskiej tożsamości lokalnej, rewitalizację historycznych budynków i przywrócenie równowagi przyrodniczej.

Przygoda w Łękuku Małym zaczęła się dość niepozornie, od otwarcia pola namiotowego i agroturystyki w zrekonstruowanym spichlerzu. Budynek wchodził w skład popruskiego XVIII-wiecznego majątku, którego najnowsza historia wiązała się funkcjonowaniem PGR-u i degradacją pobliskich terenów rolnych.

Z biegiem lat udało się podnieść z ruiny kolejne obiekty z wykorzystaniem oryginalnych materiałów – 100-letniej cegły i dachówki, starego drewna i kamienia polnego.

Oszczędności życia, nieprzespane noce, praca od zmierzchu do świtu, wsparcie rodziny i przyjaciół, zaciągnięte kredyty plus wsparcie z funduszy unijnych zmieniły Folwark Łękuk w perełkę Mazur. Firma zdobyła główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

Od 2015 roku małżonkowie wraz z zaangażowaną kadrą zapraszają w progi nie tylko agroturystyki, ale też trzygwiazdkowego hotelu. To miejsce dla gości, kochających aktywny wypoczynek, rodzinne animacje, lokalne jedzenie, SPA, warsztaty ginących umiejętności, a przede wszystkim autentyczność, serdeczność i naturę.

Izabela jest osobą niezwykle wrażliwą i empatyczną. Działa i żyje zgodnie z ideami: braterstwa, wspólnej pracy i nauki, zero waste i zachowania bioróżnorodności. Wegetarianka w imię redukcji śladu węglowego, promuje kuchnię roślinną. W zwykłej dbałości o własny kawałek Ziemi widzi ratunek dla jej mieszkańców. Sama mówi o sobie: „Wyrastam z aktywizmu i nawyku zbawiania świata, dorastam do franciszkanizmu”.

Dwa lata temu odkryła w sobie silne powołanie ogrodnicze. Menedżerowanie w Folwarku przekazała w ręce wychowanków – godnych następców i rzuciła się w wir pieczołowitej, bezkompromisowej rewitalizacji łękuckiego ekosystemu. Obecnie hotel tonie w naturalistycznych ogrodach kwiatowych, a resztę dopełnia rozrastający się permakulturowy ogród kuchenny oparty na metodzie no dig (bez kopania) i bez chemii, wzorowany na historycznych angielskich Kitchen Gardens. „Z niesłabnącym entuzjazmem uczę się, podążając za najlepszymi ogrodnikami naturalnymi Polski i świata, by rozumieć ekosystem i móc w nim funkcjonować jako organizm symbiotyczny, nie pasożytniczy”.

Zaśmiecaniu świata mówi NIE! Wdraża autorski system recyclingowy w całym Folwarku.

Realizuje się również jako projektantka ogrodów, dekoracji ślubnych, weselnych i tematycznych. Jako florystka-dekoratorka wykorzystuje rośliny z własnych ogrodów łąk i lasu oraz wszelkie „przyda-sie”; podpierając się doświadczeniem scenografii teatralnej i własnym zero-wastowym rekwizytorium. Wśród pracowników hotelu znalazła i przeszkoliła osoby, które wraz z nią tworzą florystyczne cuda. Marzy o farmie kwiatowej, oranżerii, pracowni florystycznej i dyplomie zielarki.

Naturalną konsekwencją jest dalsza szalona wizja o kryptonimie „Nasze miejsce na ziemi. Republika Łękucka”

 • budowa osiedla dla ludzi, którzy pragną uciec z miasta, zatopić się w naturze, podzielać filozofię życiową i twórczo wzbogacić lokalną społeczność,
 • rozbudowa infrastruktury mieszkalnej dla pracowników,
 • warsztaty tradycyjnych zawodów, takich jak stolarstwo, krawiectwo, ogrodnictwo, tkactwo (dla gości, pracowników i sąsiadów),
 • przestrzeń coworkingowa dla osób pracujących zdalnie,
 • sanatorium z basenem, tężnią i gabinetami rehabilitacyjnymi.

Folwark Łękuk położony jest w strefie ochrony Natura 2000, na skraju wciąż nieodkrytej Puszczy Boreckiej, gdzie zamieszkują żubry oraz notuje się najczystsze powietrze w Polsce. Wybierając takie miejsce na prowadzenie działalności hotelarskiej, Przyłuccy od razu zakomunikowali, że to oni są tu gośćmi. Wszystkie działania miały na celu zadbanie o raj, w którym mają szczęście mieszkać i pracować.

Agnieszka Markowicz – artystka, malarka, ilustratorka, projektantka, autorka instalacji artystycznych.

Ukończyła studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2004 roku.

Jej ostatnie kreacje wokół najbardziej znanego mieszkańca naszego regionu Mikołaja Kopernika przybliżają sztukę komercji, trafiły na etykietę piwa, koszulki, podkładki i na torby na zakupy.

Z kolei jej prace poświęcone totalitaryzmom XX wieku fizycznie bolą. Cechuje ją niezwykły talent, zaangażowanie w problemy współczesnego świata. Szczególnie  ceni mistrzów renesansowych i ma wielki podziw dla surrealizmu, pop-artu. Natchnienie czerpie z obserwacji, historii, biblii.

Niezwykle twórcza artystka. Brała udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych (Polska, Egipt /wystawa wirtualna/, Jordania /wystawa wirtualna/, Litwa, Turcja, USA)

Stypendystka Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie sztuk wizualnych. Trzy prace artystki zostały zakwalifikowane do XI Olsztyńskiego Biennale Sztuki, zaś obraz „Can’t you see” został nominowany do nagród w drugim etapie konkursu. W 2020 roku  wydala album związany z holokaustem “PAPA CAN YOU HEAR ME?” w oprawie literackiej Ewy Klajman-Gomolińskiej.

Uhonorowana została tytułem „Talent Roku 2020” przez Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka w Olsztynie. W 2021 r. otrzymała Certyfikat Artdom Group VOICE OF MASK, Artdom International Creative Contest 2021. Jej prace publikowane są w tygodniku „Jordan’s Independence” („Niepodległość Jordanii”) pod patronatem Jego Królewskiej Mości Króla Abdullaha II.

W roku 2021 odebrała też nagrodę Anioła Sukcesu w kategorii Kultura przyznaną od Rady Miejskiej i Burmistrza Barczewa.

W tym roku nie spoczywa na laurach. Przed nią kilka wystaw, ale też najważniejszy projekt, na który otrzymała stypendium twórcze ministra kultury i dziedzictwa narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych. Temat projektu to „550 Rocznica Urodzin Kanclerza Kapituły Warmińskiej. Przyjęcie Urodzinowe  Kopernika”. Artystka wykona stół kopernikowski, a na jego blacie namaluje obraz nawiązujący do scenek z życia Mikołaja Kopernika. Będzie też sześć krzeseł, na oparciu których namaluje portrety znanych osób – gości naszego astronoma.

Agnieszka Markowicz wykonała też kilka ilustracji do wierszy Ignacego Krasickiego, książki, która będzie wydana pod koniec tego roku 2022 (Lidzbark Warmiński, Oranżeria).

Agnieszka Markowicz prowadzi własna działalność artystyczną Markowicz.Art. Jest podziwiana za artystyczny talent i konsekwencję w realizacji zamierzeń.

https://www.instagram.com/agamarkowicz/

Wystawy Agnieszki Markowicz z dwóch ostatnich lat (2020-2022):

2020 r. Kobiece Spojrzenia. Wystawy w 2 miastach (Teatr im. Stefana Jaracza, Olsztyn, Oranżeria Krasickiego, Lidzbark Warmiński, malarstwo)

2020 r. Galeria u Krasickiego (Hotel Krasicki, Lidzbark Warmiński, malarstwo)

2020 r. Przegląd Sztuki Nowoczesnej 3×50 (Galeria Sztuki Synagoga, malarstwo)

2020 – 2021- wystawy malarstwa (wirtualne) w Egipcie, Jordanii i Turcji

2020 r. TWORZE[M]NIE (Galeria Usługa Jazz Bar, Olsztyn), malarstwo

2021 r. Przegląd Sztuki Nowoczesnej 3×50 (Klub Zgody Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta), malarstwo

2021 r. XVI Międzynarodowa Wystawa Sztuki „Narkotyki drogą do piekła” z okazji Światowego Dnia Kontroli Narkotyków, który przypada 26 czerwca. malarstwo, Jordania.

2021 r. II Wystawa International Mail Art Project  IX-X 2021 r. w Stambule/Turcja

2021 r. „MOŻNA LISAĆ” (Galeria  u Krasickiego w Hotelu Krasickim, Lidzbark Warmiński)

2021 r. COPERNICUS OPEN FESTIWAL NAUKI I SZTUKI. Projekt Układu Kopernika – prezentacja tkaniny artystycznej w Wieży Radziejowskiego we Fromborku. Malarstwo. Słońce – Kopernik

2021 r. Obraz do Wiersza. Malarstwo (Galeria Jazz Bar, Olsztyn)

2022 r. Galerii Sztuki Niğde W TURCJI. WYSTAWA MIĘDZYNARODOWA „YUNUS EMRE – PODRÓŻ MIŁOŚCI”

Agnieszka Markowicz wystawi pracę pt. Słońce, Portret Mikołaja Kopernika. Zadaniem każdego artysty było zaprezentowanie swojego kraju, regionu.

Postawiła na Kopernika… wiedząc, że zbliża się wielkimi krokami jego Jubileusz. Wybierając prace kierowała się tym, co jest jej najbliższe – Warmia!

Bogumiła Pstrągowska – Sołtys Sołectwa Borki Wielkie od 15 lat, działaczka sportowa i społeczna.

Bogumiła Pstrągowska jest sołtysem wsi Borki Wielkie oraz przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich.

Pani Bogumiła ma w sobie ogromne pokłady chęci do działania, potrafi także zmotywować swoich mieszkańców do realizacji wspólnych celów i zamierzeń.

Jest kobietą sukcesu na wielu polach: działalności samorządowej, działalności społecznej i charytatywnej, kulturalnej, sportu i rekreacji, kultywowania tradycji.

Dzięki jej staraniom sołectwo Borki Wielkie jest jednym z najaktywniejszych sołectw w gminie Biskupiec.

Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych w trakcie kadencji Pani Bogumiły należy wyróżnić: remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, stworzenie siłowni, kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw, utworzenie wiejskiej biblioteki.

W czasie swojej działalności doprowadziła do powstania w sołectwie Koła Gospodyń Wiejskich, które aktywnie pozyskuje fundusze zewnętrzne na realizację wyjątkowych i oryginalnych pomysłów.

Projekty, które dotychczas udało się wykonać w sołectwie to m.in.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – ogród sensoryczny – ochrona bioróżnorodności – miejsce aktywności społeczności lokalnej”, „Dzieło naszych rąk- wspólna integracja i warsztaty dziedzictwa kulinarno-artystycznego”, ,,Biblioteka Wiejska”, „Warsztaty tłoczenia olejów z różnego rodzaju ziaren – wskazanie właściwości zdrowotnych”.

To właśnie za sprawą Pani Bogumiły w Borkach Wielkich pieką się pyszne sękacze nie tylko dla mieszkańców naszego regionu, ale także dla smakoszy z całej Polski. Wypieki tak bardzo smakują, że aby otrzymać przysmak trzeba zamawiać go z dużym wyprzedzeniem. Kolejnym bardzo trafionym pomysłem i spełnionym marzeniem był zakup olejarki. Panie z Borek Wielkich stawiają przede wszystkim na dobrodziejstwa, które daje im natura i słyną już w całej okolicy z ekologicznej produkcji pysznych i zdrowych olejów.

W głowach już kolejny pomysł . Pyszne chleby piecze się w Borkach od dawna .Teraz planują w Borkach uzyskać dofinansowanie na zakup pieca do pieczenia chleba. Będzie znowu pysznie.

Aktywne pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy zewnętrznych zaowocowało nagrodą dla sołectwa – 3 miejsce w konkursie organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.

Pani Bogumiła sprawia, że mieszkańcy wsi chętnie angażują się w działalność społeczną. Tak było na początku 2020 roku, gdy wybuchła pandemia i brakowało maseczek. Pani Sołtys zmobilizowała mieszkanki Borek i razem zaczęły szyć maseczki, które następnie bezpłatnie przekazywały służbom na pierwszej linii frontu walki z pandemią.

Pani Bogumiła jest znana w całej okolicy także dzięki zaangażowaniu w krzewienie kultury fizycznej w swojej miejscowości. To wierny kibic i organizator wielu wydarzeń sportowych, wieloletni dobry duch drużyny LZS Błękitni Borki Wielkie, członek zarządu LZS Biskupiec. Została odznaczona w 2016 r. odznaką Zasłużonego Działacza LZS. Znaczenie sportu podkreśliła także swoją życiową postawą.

Pokonując chorobę nowotworową w 2007r. zrealizowała marzenie rowerowe. W 2014r na rowerze  przejechała w ciągu 5 dni trasę Borki- Zakopane tj. 674 km. W latach 2016-2019 z Fundacją Pokonaj Raka przejechała na rowerze trasę Green-Velo tj. 2200 km  Pojechała, żeby pokazać osobom chorym na raka, że nie należy się poddawać i można tą walkę wygrać. Jak często powtarza lat przybywa ale pomysłów nie ubywa. Przed nią zapewne jeszcze wiele szalonych pomysłów.