Regulamin

Regulamin Wyborów
Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur

 

I. Postanowienia ogólne.
Par.1.
Organizatorem dorocznych Wyborów Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur jest Ewa Domaradzka-Ziarek, dziennikarka, prezes Fundacji „Moda na Warmię i Mazury”.
Par.2.
Celem wyborów jest prezentacja szerokiego dorobku kobiet i uhonorowanie ich sukcesów oraz promowanie udziału kobiet w życiu społeczno-gospodarczym kraju.
Par.3.
Wybory składają się z dwóch etapów:
a. Regionalne media, organizacje społeczne i samorządy działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgłaszają kandydatki do Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu.
b. Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana jest Złota Dziesiątka Kobiet Sukcesu i spośród nich główna laureatka, Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur danego roku.
Par.4.
Termin nadsyłania kandydatur jest każdego roku ustalany i podawany do publicznej wiadomości, m.in. na profilu Facebook’a: Wybory Kobiet Sukcesu Regionów Polski.
Par. 5.
Wyboru Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu i spośród nich Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur dokonuje kapituła, w której skład wchodzą znane osoby – regionalne autorytety.

II. Uczestniczki wyborów.
Uczestniczkami wyborów mogą być kobiety powyżej 18 roku życia, mieszkanki województwa warmińsko-mazurskiego lub których działania wiążą się nierozerwalnie w tym regionem.

III. Warunki uczestnictwa w wyborach.
Par.1.
Zgłoszenia kandydatek do wyborów dokonują przedstawiciele regionalnych mediów, organizacji społecznych i samorządów.
Par.2.
Laureatki Złotej Dziesiątki udzielają wywiadów na swój temat przedstawicielom mediów.

IV. Nagrody w konkursie oraz zasady ich przyznawania.
Par.1.
Laureatki Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu otrzymają nagrody rzeczowe.
Par.2.
Zdobywczyni głównego tytułu Kobieta Sukcesu Roku otrzymuje nagrodę główną oraz statuetkę z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub jego przedstawiciela.

V. Postanowienia końcowe.
Organizator konkursu ma prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.